Jump to content
"Idzie nowe..." - o zmianach i nie tylko ×
Przeniesienie zakupów z IPS Marketplace / Moving bought items from IPS Marketplace ×

Pobierz modyfikacje naszego autorstwa.

39 files

 1. Free

  (DP32) Top Reputation

  Show top X repped users.
   
  Functions:
  enter your own hook title displayed on board choose which groups can see content block, choose how many row you want to show.

  417 downloads

  Updated

 2. Free

  (DP32) Top Reputation

  Modyfikacja wyświetla listą top X użytkowników z największą ilością reputacji.
  możliwość wyboru własnego tytułu w panelu bocznym, możliwość wyboru, które grupy mogą widzieć listę, możliwość wyboru ilości pozycji do wyświetlenia.

  2,888 downloads

  Updated

 3. $5.67

  (DP33) iHost

  With this application you can provide for your users fancy and nice upload images system. It has many options. Few of them:
  Features:
  enable/disable system globally,
  set per group permission: view/add/remove images or by group,
  show images with pagination,
  users can remove or not their images ( admin has power to remove all images ),
  set allowed image extensions,
  set maximum file size,
  add image or text watermark,
  create or not thumbnails,
  sort images by specific member (for admins),
  upload from direct URL!

  0 purchases   42 downloads

  Updated

 4. $5.67

  (DP33) iHost

  Dzięki tej aplikacji możesz oferować swoim użytkownikom ładny system wysyłania grafik. Posiada on wiele opcji. Oto kilka z nich:
  włączanie/wyłączanie systemu,
  ustawienia masek uprawnień: przeglądanie/dodawanie/usuwanie grafik lub wg grup,
  paginacja grafik,
  użytkownicy mogą usuwać lub nie własne grafiki (administratorzy mogą usuwać grafiki wszystkich użytkowników),
  ustawienie dozwolonych rozszerzeń grafik,
  ustawienie maksymalnego rozmiaru pliku,
  dodawanie graficznego lub tekstowego znaku wodnego,
  tworzenie lub nie miniaturek,
  sortowanie grafik według określonego użytkownika (dla administratorów),
  dodawanie bezpośrednio z URL!

  0 purchases   374 downloads

  Updated

 5. $5.67

  (Pav32) Post Notes

  Modyfikacja ta pozwala na używanie(dodawnie/usuwanie) notatek do postów.
  Notatkami są bloki tekstu, odpowiednio sformatowane(możliwość używania BBCode) umieszczone pod treścią posta w widoku tematu.
  Dostępne są 3 rodzaje notatek:
  Ostrzegawcza
  Informacyjna
  Ogólna

  Wszystkie działania na notatkach są logowane.
  Modyfikacja nie wymaga żadnych edycji plików czy skinów - wystarczy wgrać pliki i zaimportować hook'a.

  57 purchases   180 downloads

  Updated

 6. Free

  (DP32) Top X Shouters

  Dzięki temu prostemu rozszerzeniu możliwe jest wyświetlenie listy najlepszych X shałtersów z IP.Shoutbox w panelu bocznym na stronie głównej forum.
  Możliwości:
  włączenie/wyłączenie modyfikacji,
  wybór grup, które mogą wyświetlać panel,
  ustawienie limitu wyświetlanych pozycji,
  ustawienie własnego tytułu dla panelu,
  kolory nazw użytkowników wg kolorów przynależnych grup.

  1,328 downloads

  Updated

 7. Free

  (DP32) Secondary Group Icons

  With this modification you can show all secondary group icons for each user in all areas where are users info details.
  Features:
  enable/disable mod,
  select groups which can see secondary group icons,
  select order for secondary icons (main icon will be first always).

  47 downloads

  Updated

 8. Free

  (DP32) Secondary Group Icons

  Modyfikacja umożliwia wyświetlenie ikon grup pobocznych do których należy użytkownik.
  Możliwości:
  włączenie/wyłączenie modyfikacji,
  wybór grup, które mogą widzieć ikony,
  możliwość dowolnego sortowania wg ID grup.

  650 downloads

  Updated

 9. Free

  (DP32) Force Fill Profile Fields

  With this simply hook you can easily force exists users to fill selected profile fields.
  Features:
  enable/disable system,
  select profile fields to make them required,
  select groups which will have this mod disabled (they can have required fields blank/not filled).

  26 downloads

  Submitted

 10. Free

  (DP32) Mass PM

  With this modification you can send mass PM to group of users with optionally filtering by some filters.

  114 downloads

  Updated

 11. Free

  (DP32) Topic Starter Info

  Prosta modyfikacja wyświetlająca informację o autorze wątku w widoku tematu. Przydatne na forach, gdzie toczą się długotrwałe dyskusje lub po prostu, by rozeznać się w sytuacji czy osoba, z którą prowadzimy dyskusję jest autorem wątku.

  348 downloads

  Updated

 12. Free

  (DP32) Topic Starter Info

  With this simply hook you can add info abuot topic starter beside the post in topic view.

  24 downloads

  Updated

 13. Free

  (DP32) My Files

  Dodaj link do plików użytkownika w menu rozwijanym na górze forum, tylko jeśli użytkownik posiada przynajmniej jeden plik.

  54 downloads

  Submitted

 14. Free

  (DP32) My Files

  Display link to user's files only if he has at least one file.

  8 downloads

  Submitted

 15. Free

  (DP32) Chat for Members from X Posts

  Dzięki temu rozszerzeniu możliwe jest limitowanie dostępu do IP.Chat użytkownikom posiadającym mniej niż X postów.
  Możliwości:
  włączenie, wyłączenie modyfikacji,
  dowolność w wartości minimalnej ilości postów,
  wykluczenie grup (mają zawsze dostęp, bez względu na ilość postów).

  67 downloads

  Submitted

 16. Free

  (DP32) Chat for Members from X Posts

  With this hook you can limit access to IP.Chat, bases on users posts count.

  10 downloads

  Submitted

 17. Free

  (DP32) Tag [you]

  Dodaj możliwość użycia tagu [you], który jest zamieniany na nazwę użytkownika, który przegląda dany fragment forum z użytym tagiem.
  Dla poprawnego działania tej modyfikacji należy wyłączyć cache'owanie postów.

  139 downloads

  Submitted

 18. Free

  (DP32) Tag [you]

  Add tag [you] to your forum.
  Adds a new bbcode to your forums [you] becomes the name of the person viewing the topic/profile containing [you].
  You must disable posts caching.

  20 downloads

  Submitted

 19. Free

  (JW32) Message on Board Index

  Proste rozszerzenie, które wyświetla na stronie głównej wiadomość podobną do kategorii.

  1,098 downloads

  Updated

 20. Free

  (DP32) Ban From Topic

  With this hook you can easily ban specific member from topic. Then he can't read it even having 'show' and 'read' permissions.
  As admin you can also choose which groups can use this system and choose from which groups members couldn't be banned.

  34 downloads

  Updated

 21. Free

  (DP32) Similar Topics

  Dzięki tej modyfikacji wyświetlisz listę podobnych tematów w widoku tematu.
  Możliwości i opcje:
  włączenie/wyłączenie modyfikacji,
  wyświetlaj/ukrywaj tabelę jeśli nie znaleziono podobnych tematów,
  wybór grup, które dla których modyfikacja będzie aktywna,
  wybór for w których tabela będzie się wyświetlać,
  możliwość wyboru czy szukać podobnych tematów w tym samym forum, co został dodany przeglądany temat,
  możliwość ustawienia minimalnej długości słowa kluczowego,
  włączenie/wyłączenie szukania w opisach tematów,
  wybór typu sortowania: losowy, wg daty ostatnie postu, wg daty dodania tematu
  wybór kierunku sortowania: malejąco lub rosnąco,
  włączenie/wyłączenie czarnej listy,
  dodawanie nieograniczonej ilości zakazanych słów do szukania,
  możliwość ukrycia ikony obserwowanego tematu (zaoszczędza jedno zapytanie do bazy SQL),
  możliwość zwijania lub rozwijania tabeli bazująca na plikach cookies - wartość jest zapamiętywana.

  451 downloads

  Updated

 22. Free

  (DP32) Similar Topics

  With this modification you can display similar topics tab in topic view.
  Features:
  enable/disable mod,
  show/hide tab without search results,
  choose which groups can see similar topics,
  choose in which forums you want to display similar topics,
  allow/disallow to searching similar topics in the same forum as posted topic,
  set minimum lenght for keyword,
  enable/disable searching in topic descriptions,
  choose sort type: random, last post, start date,
  choose sort order: descending or ascending,
  enable/disable exclude keywords list,
  show/hide watch icons ( save one query ),
  imilar topics tab is with expand/collapse function.

  44 downloads

  Updated

 23. Free

  (Pav32) Selective quoting

  Cytowanie selektywne - coś na co wielu czekało, lecz nie wszyscy do tego się przyznawali
  Umożliwia zacytowanie dowolnej części posta.
  Wystarczy zaznaczyć i kliknąć przycisk, a do szybkiej odpowiedzi automatycznie trafi dana treść z podanym autorem, datą i numerem posta.
  Nie wymaga edycji plików/stylów!

  834 downloads

  Updated

 24. $5.67

  (Pav32) Post History

  Modyfikacja ta umożliwia logowanie edycji postów.
  Każda edycja zapisywana jest do bazy danych w celu późniejszego wglądu lub przywrócenia poprzedniej wersji. Istnieje możliwość wyświetlenia różnic pomiędzy kolejnymi wersjami.
  Administrator ma możliwość ręcznego usunięcia wybranych wpisów z historii.
  Stare(przedawnione) edycje są systematycznie usuwane po czasie określonym w ACP.
  Modyfikacja nie wymaga edycji plików czy skinów - wystarczy wgrać pliki i zaimportować hook'a.

  25 purchases   69 downloads

  Updated

 25. Free

  (DP32) is Banned

  Dzięki tej modyfikacji w prosty sposób wyłączysz możliwość przeglądania profili i informacji o zbanowanych użytkownikach.
  Możliwości:
  włączenie/wyłączenie modyfikacji,
  dowolny wybór 'zbanowanej' grupy,
  wybór grup, które mogą przeglądać zbanowane profile,
  możliwość ustawienia dowolnego tekstu dla informacji o braku dostępu,
  włączenie/wyłączenie możliwości przeglądania swoich profilów przez zbanowanych użytkowników.

  138 downloads

  Submitted


×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.