Jump to content
"Idzie nowe..." - o zmianach i nie tylko ×
Przeniesienie zakupów z IPS Marketplace / Moving bought items from IPS Marketplace ×

Pobierz modyfikacje naszego autorstwa.

47 files

 1. Free

  (DP23) Add Topic to Wykop.pl

  Info:
  'Wykop' temat z forum.
  Możliwości:
  Dzięki tej modyfikacji możliwe jest 'wykopanie' tematu do serwisu wykop.pl
  Ikona do wykopania widoczna jest tylko przy pierwszym poście w danym temacie.

  25 downloads

  0 comments

  Updated

 2. Free

  (BN23) Reputation

  INFO :Modyfikacja dodaje do forum punktowy system reputacji.
  Eng :This modification add to your forum reputation system.
  Modyfikacja wymaga do zainstalowania :
  * Universal Mod Installer
  This mod was designed to be installed using the following components:
  * Universal Mod Installer
  Najważniejsze Opcje(Most important Option):
  - Ocenianie dodatnie i ujemne (z możliwością blokady oceny ujemnej)
  - Evaluating positive and negative (with the possibility to blockade negative)
  - Możliwośc oceny wszystkich lub tylko pierwszych postów.
  - Possibility evaluated first post or all posts.
  - Wybór for na których jest możliwośc oceny.
  - Choice forums in which by able to used reputation.
  - Wybór grup które mogą widzieć system
  - Choice user groups which can see system.
  - Wybór grup które mogą używać systemu.
  - Choice user groups which can use system.
  - Możliwośc zbanowania konkretnych userów
  - Possibility ban concrete users
  - Poziomy reputacji można dodawać, usuwać lub edytowac.
  - Reputation levels can be added, deleted or edit.


  Ten mod używa AJAX
  This mod uses AJAX
  update 1.1 - IE 6,7,8 Ajax bug and other small bugs fixed
  new features added

  98 downloads

  2 comments

  Updated

 3. Free

  (BN23)Hide System

  Info : Modyfikacja umożliwia ukrywanie przed grupami użytkowników konkretną zawartość postów
  Eng : This modification makes possible to hide concrete content before chosen user groups
  Modyfikacja wymaga do zainstalowania :
  * Universal Mod Installer
  * File Editor (opcionalnie)
  This mod was designed to be installed using the following components:
  * Universal Mod Installer
  * File Editor (optional)
  Opcje (Option) :
  1. Ukrycie zawartości tagu code - Hide content of code tag
  2. Ukrycie zawartości tagu quote - Hide content of quote tag
  3. Ukrycie adresów url (opcja ochrony zdjęć) - Hide url`s (option to protect img url`s)
  4. Ukrycie dowolnego tekstu lub słowa (minimum 4 znaki) - Hide any text or word (min. 4 char)
  5. Ukrycie wzorca zgodnego z wyrażeniami regularnymi PHP (Tylko dla zaawansowanych) - Hide pattern for PHP regular expressions (For advanced users )


  Upgrade: Małe poprawki kodu, ukrycie zawartości tematów i postów w profilu
  Eng: Small corrections of the code + Hide content of topics and posts in user profile
  Upgrade 1.2 : Dodany wybór For na których ma być ukrywana zawartość, autor zawsze widzi pełną zawartość swoich postów , dodana integracja z Thanks Advanced 2.3
  ENG : Added choice of forums where hide system working, author always see full content of own posts, added integration with Thanks Advanced 2.3
  small bug fixed no version change.
  naprawa małego błędu bez zmiany wersji
  dla tych co mają wersję 1.2 - proszę podmienić plik hide_system.php w katalogu sources\action_public\misc na aktualny.
  for v1.2 users - please replace hide_system.php file in sources\action_public\misc for the current

  67 downloads

  0 comments

  Updated

 4. Free

  (BN23)Advertisement

  Info: Modyfikacja dodaje konfigurowalne okno "Ogłoszenie" do twojego forum
  Opcje :

  Włączenie/Wyłączenie moda
  Wybór szerokości okna w procentach
  Wybór maksymalnej wysokości w pikselach
  Wybór stron na których ma być widoczne okno
  Wybór grup które mają widzieć okno
  Wybór dni w które ma być widoczne okno
  Możliwość zezwolenia na "zwijanie" okna
  Możliwość ustawienia "domyślnie zwinięte okno "
  Możliwość dodania podtytułu

  Screeny :


  Update 1.1 - kosmetyczne poprawki , dodana instrukcja manualnej instalacji

  93 downloads

  0 comments

  Updated

 5. Free

  (DP23) Choose Group Upon Register

  Dzięki tej modyfikacji możesz umożliwić wybór grupy podczas rejestracji do której dołączy użytkownik.
  Opcje:

  Włączenie/wyłączenie modyfikacji,
  Wybór, które grupy będą dostępne do wyboru podczas procesu rejestracji.

  Modyfikacja w pełnej polskiej wersji językowej.
  Uwaga: w folderze: cache/lang_cache/en/ znajdują się dwa foldery:

  ISO-8859-2
  UTF-8

  Należy wybrać poprawną wersję kodowania, zgodną z forum i zawartość tegoż folderu wrzucić na FTP do folderu z językiem. Jeśli posiadasz wersję ISO-8859-2 należy zmienić również kodowanie pliku sources/components_acp/dp23_cgr.php na takie ( plik ten domyślnie kodowany jest w UTF-8 ).
  Screeny


  10 downloads

  0 comments

  Updated

 6. Free

  (DP23) About Me Tool 1.1

  Dzięki tej modyfikacji możesz masowo zmieniać lub usuwać strony 'O mnie' wybranym grupom.

  5 downloads

  0 comments

  Submitted

 7. Free

  (BN23) Anty - Troll

  info :
  Modyfikacja umożliwia utrudnienie życia na forum Userom potocznie zwanymi "Trollami"
  Modyfikacja wymaga do zainstalowania :

  Universal Mod Installer
  File Editor (opcionalnie)

  Opcje :

  Włączenie / Wyłączenie moda konkretnemu użytkownikowi
  Ustawienie opóźnienia wczytywania się stron
  Ustawienie procentowej szansy na "Niespodziankę" taką jak :


  Strona błędu 404
  Strona błędu 403
  Przekierowanie na stronę główna
  Przekierowanie na stronę regulaminu
  Przekierowanie na dowolna inną stronę

  Screen:

  mod inspirowany [AH23] Miserable Users Modification v1.1 by Timothy Ton
  update : dodałem opis manualnej instalacji

  20 downloads

  0 comments

  Updated

 8. Free

  (DP23) Search History 1.3

  Info:
  Modyfikacja umożliwia logowanie wszystkich prób szukania na forum.
  Opcje:

  Włączenie/wyłączenie modyfikacji,
  Wybór grup, których wyszukiwania mają być logowane,
  Wyświetlanie historii wyszukiwań w ACP,
  Wyświetlenie top X najczęściej wyszukiwanych fraz.

  Lista zmian z 1.1 do 1.2:

  Poprawiono wyświetlanie nicków wyszukujących użytkowników o obsługę 'gości'.
  Dodano wyświetlanie IP szukającego użytkownika.

  Lista zmian z 1.2 do 1.3:

  Naprawa błędnego rozpoznawania ID użytkowników -> na liście historii w ACP,
  Naprawa błędnej wersji komponentu,
  Dodano kasowanie logów danego użytkownika,
  Dodano kasowanie logów z danego IP.

  Więcej screenów:


  Modyfikacja w pełnej polskiej wersji językowej.
  Uwaga: w folderze: cache/lang_cache/en/ znajdują się dwa foldery:

  ISO-8859-2
  UTF-8

  Należy wybrać poprawną wersję kodowania, zgodną z forum i zawartość tegoż folderu wrzucić na FTP do folderu z językiem. Jeśli posiadasz wersję ISO-8859-2 należy zmienić również kodowanie pliku sources/components_acp/dp23_shis.php na takie ( plik ten domyślnie kodowany jest w UTF-8 ).

  22 downloads

  1 comment

  Updated

 9. Free

  (DP23) IP.Shoutbox - Top X Users 1.1

  Dzięki tej modyfikacji możesz wyświetlić w głównym oknie IP.Shoutbox statystyki top X piszących.
  Opcje:

  Włączenie/wyłączenie modyfikacji,
  Wybór ile pokazywać pozycji,
  Wybór kolorowania nicków wg kolorów grup ( lub nie ).

  162 downloads

  0 comments

  Submitted

 10. Free

  (FSY23) Universal Mod Installer v2.6.4

  Universal Mod Installer jest to modyfikacja służąca do instalacji innych modyfikacji.
  Spolszczenie obejmuje całe menu oraz z ustawieniami.
  Więcej znajdziesz tutaj: UMI czyli Universal Mod Installer gdzie zapraszam.
  Informacja:
  Jeśli posiadasz już zainstalowany UMI, a chcesz mieć pełne menu po polsku wykonaj te czynności:

  Usuń komponent w ACP > ADMIN > Components > Manage Components > (FSY23) Universal Mod Installer v2.6.4 >> Delete Component...
  Wykonaj zapytania do SQL:
  DELETE FROM ibf_conf_settings_titles WHERE conf_title_keyword='umi'; DELETE FROM ibf_conf_settings WHERE conf_key LIKE 'umi_%';
  ( pamiętaj, że możesz mieć inny prefix )

  Importuj komponent w ACP > ADMIN > Components > Manage Components >> Import XML Component File
  Następnie przejdź do: ACP > COMPONENTS > (FSY23) Universal Mod Installer >> Ustawienia
  Zobaczysz taki widok ( prawidłowy ):

  Klikasz na przycisk Update Settings
  Gotowe!

  101 downloads

  0 comments

  Updated

 11. Free

  (DP23) Choose Language Upon Register 1.1

  Dzięki tej modyfikacji możesz umożliwić wybór języka podczas rejestracji. Ten mod będzie włączony tylko w przypadku posiadania większej ilości języków na forum niż jeden oraz oczywiście przy włączonej modyfikacji w ACP.
  Opcje:

  * Włączenie/wyłączenie modyfikacji.

  11 downloads

  0 comments

  Submitted

 12. Free

  (DP23) Private Profiles

  Info:
  Dzięki tej modyfikacji możesz umożliwić użytkownikom zablokowanie własnego profilu przed przeglądaniem przez innych użytkowników.
  Opcje:

  Włączenie/wyłączenie modyfikacji,
  Wybór grup, które mogą korzystać z tej modyfikacji,
  Wybór grup, które mogą przeglądać wszystkie profile bez względu czy właściciel zablokował przeglądanie,
  Modyfikacja współpracuje z nowym i starym wyglądem ( typem ) profilu.

  Mała aktualizacja instrukcji!

  17 downloads

  1 comment

  Updated

 13. Free

  (DP23) Captcha Search 1.1

  Dzięki tej modyfikacji możesz dodać zabezpieczenie captcha do opcji szukania na forum. Modyfikacja pokrywa obie metody szukania - prostą i zaawansowaną oraz dwa typy szukania - full text oraz manualny..
  Opcje:

  * Włączenie/wyłączenie modyfikacji,
  * Wybór grupy, które będą musiały wpisać kod zabezpieczający,
  * Wybór typu captchy ( Normalny lub reCaptcha ).

  Info: z tą modyfikacją nie jest możliwe przeszukiwanie for bezpośrednią za pomocą opcji wewnątrz for oraz używać szybkiego szukania dostępnego na górze forum.

  4 downloads

  0 comments

  Submitted

 14. Free

  (DP23) Choose Skin Upon Register

  Info:
  Dzięki tej modyfikacji możesz umożliwić wybór skina podczas rejestracji który będzie domyślnym skinem użytkownika.
  Opcje:

  Włączenie/wyłączenie modyfikacji.

  7 downloads

  0 comments

  Submitted

 15. Free

  (DP23) OS Detector

  Ta modyfikacja służy do wykrywania systemów operacyjnych użytkowników na forum.
  Możliwości:

  Włączenie/wyłączenie modyfikacji,
  Wybór grup, które mogą widzieć ikony,
  Wyświetlanie ikon: W statystykach na stronie głównej forum,
  Na liście online,
  W widoku forum,
  W widoku tematu w sekcji informacji o użytkowniku,

  [*] W ACP - dostępne statystyki ile użytkowników używa dany system operacyjny.


  Obsługiwane systemy operacyjne (56):

  AIX, AmigaOS, Arch, AtheOS, BeOS, BSD, CentOS, Darwin, Debian, Digital, Fedora, FreeBSD, Freespire, Gentoo, HPUX, IRIX, Kanotix, Kateos, Knoppix, Kubuntu, Linspire, Linux, MacOS, MacOS X, MacOS PPC, Mandriva, NetBSD, OS/2 Warp, OpenBSD, OpenVMS, PalmOS, PclinuxOS, QNX Photon, RedHat, RiscOS, Slackware, Slax, SunOS, Suse, Symbian OS, Tru64, Ubuntu, UnixWare, Windows 2003, Windows 2000, Windows 95, Windows CE, Windows ME, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows NT, Windows 98, Windows, Xandros, Xububtu

  Obsługiwane dodatki:

  IP.Blogs,
  IP.Downloads,
  IP.Gallery,
  (FSY23) Members Online Today.

  Modyfikacja w pełnej polskiej wersji językowej.
  Uwaga: w folderze: cache/lang_cache/en/ znajdują się dwa foldery:

  ISO-8859-2
  UTF-8

  Należy wybrać poprawną wersję kodowania, zgodną z forum i zawartość tegoż folderu wrzucić na FTP do folderu z językiem. Jeśli posiadasz wersję ISO-8859-2 należy zmienić również kodowanie pliku sources/components_acp/dp23_osd.php na takie ( plik ten domyślnie kodowany jest w UTF-8 ).
  Screeny:

  110 downloads

  0 comments

  Updated

 16. Free

  (DP23) Secondary Group Icons

  Info:
  Dzięki tej modyfikacji możliwe jest wyświetlanie ikon wszystkich grup do których należy użytkownik.
  Możliwości:

  Wyświetlanie w widoku tematu,
  Wyświetlanie w widoku profilu,
  Wyświetlanie na liście użytkowników,
  Wyświetlanie w widoku prywatnej wiadomości,
  Wyświetlanie w widoku wpisu w kalendarzu.

  59 downloads

  0 comments

  Submitted

 17. Free

  (DP23) Restore Admin Account

  Info:
  Przywróć w prosty sposób konto admina. Włącz forum bez dostępu do ACP.
  Możliwości:
  Modyfikacja służy do przywrócenia konta admina ( roota ) na forum, po np. konwersji forum i stracie dostępu do ACP.
  Poprzez wpisanie ID użytkownika i grupy ( ID'sy grup są pokazywane wraz z kolorowaniem oraz wyszczególnieniem grupy root ) następuje zmiana grupy dla wskazanej osoby.
  Modyfikacja posiada szereg zabezpieczeń - nie można wpisać nieistniejącego ID, należy wypełnić wszystkie pola.
  Jako bonus dodaję funkcję włączającą forum.
  Za jednym zamachem możesz zmienić grupę na root admina i włączyć forum!

  13 downloads

  1 comment

  Updated

 18. Free

  (DP23) Disable Edit

  Info:
  Dzięki tej możliwości możesz wyłączyć możliwość edycji postów jeśli w temacie istnieje więcej niż X nowszych postów.
  Możliwości:

  Włączenie/wyłączenie modyfikacji
  Wybór ile nowszych postów musi znajdować się w temacie by wyłączyć możliwość edycji postu.
  Wybór w których forach ograniczenie jest aktywne.
  * Wybór grupy, których dotyczy to ograniczenie.
  Wybór poszczególnych użytkowników ( wg ID ) dla których to ograniczenie jest włączone nawet jeśli nie znajdują się w wybranej wyżej grupie.

  Jak zwykle polska instrukcja obsługi.

  6 downloads

  1 comment

  Submitted

 19. Free

  (DP23) Delete Warn

  Info:
  Dzięki tej modyfikacji moderatorzy, super moderatorzy lub administratorzy mają możliwość kasowania ostrzeżeń bezpośrednio z poziomu widoku ostrzeżeń użytkownika ( np. w profilu czy widoku tematu ).
  Jeśli skasujesz wszystkie negatywne warny to również wszystkie pozytywne zostaną skasowane LUB jeśli liczba negatywnych warnów będzie niższa niż pozytywnych to w tym przypadku również wszystkie warny zostaną skasowane ( pozytywne lub negatywne ). Proszę używać ostrożnie!
  Załączona instrukcja po polsku.

  49 downloads

  0 comments

  Updated

 20. Free

  (DP23) Restrict Download Attachments

  Info:
  Dzięki tej modyfikacji można wyłączyć możliwość pobierania załączników z tematów gdzie się nie odpowiedziało ( napisało min. jednego posta ).
  Możliwości:

  Włączenie/wyłączenie modyfikacji
  Wybór w których forach ma obowiązywać blokada
  Wybór grup, które mogą omijać to ograniczenie

  6 downloads

  0 comments

  Submitted

 21. Free

  (DP23) Show Thanks Statistics

  Info:
  Dzięki tej modyfikacji możliwe jest wyświetlenie statystyk punktów użytkowników z modyfikacji thx advanced.
  Możliwości:

  Włączenie/wyłączenie modyfikacji
  Określenie ile wyników pokazywać na stronę
  Wybór metody sortowania ( rosnąco, malejąco )
  Wybór czy dodawać użytkowników z zerową liczbą punktów
  Wybór które grupy mogą wyświetlać statystyki

  Screen:
  #1

  64 downloads

  0 comments

  Updated

 22. Free

  (DP23) Minimum & Maximum Chars Per Post

  Info:
  Modyfikacja umożliwia ustawienie minimalnej i/lub maksymalnej długości postów dla każdej grupy.
  Możliwości:
  Dzięki tej modyfikacji można wybrać które grupy będą pod kontrolą długości postów. Należy wybrać minimalną i/lub maksymalną długość nowego postu/odpowiedzi.
  Jeśli nie wybrano długości maksymalnej będzie obowiązywać tylko restrykcja na minimalną długość.
  Instalacja:
  Mod został zaprojektowany do instalacji za pomocą Universal Mod Installer'a, dostępnego na IPS RESOURCES.
  Zmiany z 1.1 do 1.2:

  naprawa błędu polegającego na niemożności pisania kiedy ustawiono minimum, ale nie maximum ( 0 ) znaków
  przebudowa głównego kodu
  mała zmiana kosmetyczna

  Zmiany z 1.2 do 1.3:

  dodano możliwość wybrania w których forach ma obowiązywać ograniczenie

  20 downloads

  0 comments

  Updated

 23. Free

  (DP23) Personal Information

  Info:
  Dzięki tej modyfikacji możliwe jest ustawienie wielu szablonów informacji do wykorzystania przez użytkowników forum. Dzięki temu w ich profilach będą wyświetlane zdefiniowane przez administratora informacje z opcjonalną informacją samych użytkowników. Tak spreparowana wiadomość będzie wyświetlana na jednej z zakładek w ich profilu. Więcej informacji na screenach.
  Możliwości:

  Tworzenie nowych szablonów przy wykorzystaniu szybkich tagów: nazwa użytkownika, tytuł, ilość postów, grupa, data ostatniej wizyty, data rejestracji i opcjonalna wiadomość ustawiona przez użytkownika
  Włączenie/wyłączenie poszczególnych szablonów
  Kasowanie szablonów z opcjonalną możliwością skasowania wiadomości użytkowników kasowanego szablonu

  Więcej screenów:
  #1

  #2

  #3

  #4

  #5

  #6

  14 downloads

  1 comment

  Updated

 24. Free

  (DP23) Show Topic Time

  Info:
  Prosta, mała i przydatna informacja wyświetlająca czas otwarcia i/lub zamknięcia tematu w widoku forum jeśli takowe zostały ustawione.
  Screeny:
  #1

  #2

  12 downloads

  0 comments

  Submitted

 25. Free

  (DP23) Show Warn Under Post

  Info:
  Dzięki tej modyfikacji pod każdym postem będzie możliwe zobaczenie małego paska informującego, że autor tego postu został ostrzeżony.
  Jeśli moderator zdejmie ostrzeżenie ( da pozytywne - zielone ) ostrzeżenie pasek znika. Kiedy da ponownie - znów się pojawia.
  Ostrzeżenia przyznane w profilu użytkowników nie mają wpływu na wyświetlanie owych pasków. Widoczne są tylko w widoku tematu.
  Możliwości:

  włączenie/wyłączenie modyfikacji ( widzialności paska )
  łatwa zmiana wyświetlanego tekstu w pasku
  wybór w którym forum paski mają być widoczne
  wybór które grupy mają widzieć pasek

  110 downloads

  1 comment

  Updated


×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.