Jump to content

Hosting dHosting.pl - 10% rabat!

Sign in to follow this  
kris2005a

vBulletin - Tryby wyświetlania w IPB

Recommended Posts

1.0.3 najnowsza wersja

CODE-BOX
<!--Begin Msg Number {$post['pid']}-->

<table class='ipbtable' cellspacing="1">

<tr>

<td valign="middle" class="row2" width="1%">

<a name="entry{$post['pid']}"></a>

<if="$author['id']">

<div id="post-member-{$post['pid']}" class='popmenubutton-new-out'>

<span class="{$post['name_css']}">{$author['_pp_online_image']}{$author['_members_display_name']}</span>

</div>

<!-- member menu -->

<div class='popupmenu-new' id='post-member-{$post['pid']}_menu' style='display:none;width:230px'>

<div class='popupmenu-item-last'>

<if="$author['members_display_name_short'] != $author['members_display_name']">

<div class='popupmenu-item'><strong>{$author['members_display_name']}</strong></div>

</if>

<div style='float:right'>

<div class='pp-image-thumb-wrap'>

<img src='{$author['pp_thumb_photo']}' width='{$author['pp_thumb_width']}' height='{$author['pp_thumb_height']}' alt='' />

</div>

<if="$this->ipsclass->vars['pp_allow_member_rate']">

<div style='margin-top:5px;margin-left:6px;'>

<img src="{$this->ipsclass->vars['img_url']}/rating_{$author['_pp_rating_real']}_mini.gif" alt='{$this->ipsclass->lang['rating_prefix']}: {$author['_pp_rating_real']}' style='vertical-align:middle' border='0' />

</div>

</if>

</div>

<div class='popupmenu-item'>

{$author['_pp_gender_image']} <a href="{$this->ipsclass->base_url}showuser={$author['id']}">{$this->ipsclass->lang['dd_view_profile']}</a>

</div>

<if="$this->ipsclass->member['id']">

<div class='popupmenu-item'>

<if="in_array( $author['id'], array_keys( $this->ipsclass->member['_cache']['friends'] ) )">

<img src='{$this->ipsclass->vars['img_url']}/folder_profile_portal/friend_remove_small.png' alt='' border='0' /> <a href="#" onclick='friends_pop("&do=remove&member_id={$author['id']}&md5check={$this->ipsclass->md5_check}"); return false'>{$this->ipsclass->lang['dd_remove_friend']}</a>

<else />

<img src='{$this->ipsclass->vars['img_url']}/folder_profile_portal/friend_add_small.png' alt='' border='0' /> <a href="#" onclick='friends_pop("&do=add&member_id={$author['id']}&md5check={$this->ipsclass->md5_check}"); return false'>{$this->ipsclass->lang['dd_add_friend']}</a>

</if>

</div>

<div class='popupmenu-item'>

<img src='{$this->ipsclass->vars['img_url']}/folder_profile_portal/send_pm_small.png' alt='' border='0' /> <a href="{$this->ipsclass->base_url}act=Msg&CODE=4&MID={$author['id']}">{$this->ipsclass->lang['dd_send_pm']}</a>

</div>

<div class='popupmenu-item'>

<img src='{$this->ipsclass->vars['img_url']}/folder_profile_portal/find_posts.png' alt='' border='0' /> <a href='{$this->ipsclass->base_url}act=Search&CODE=gettopicsuser&mid={$author['id']}'>{$this->ipsclass->lang['dd_find_topics']}</a>

</div>

</if>

<div class='popupmenu-item-last'>

<img src='{$this->ipsclass->vars['img_url']}/folder_profile_portal/find_posts.png' alt='' border='0' /> <a href='{$this->ipsclass->base_url}act=Search&CODE=getalluser&mid={$author['id']}'>{$this->ipsclass->lang['dd_find_posts']}</a>

</div>

</div>

</div>

<script type="text/javascript">

ipsmenu.register( "post-member-{$post['pid']}", '', 'popmenubutton-new', 'popmenubutton-new-out' );

</script>

<else />

<span class="{$post['name_css']}">{$author['_members_display_name']}</span>

</if>

<!-- POSTED DATE DIV -->

{$post['post_icon']} <img src='{$this->ipsclass->vars['img_url']}/to_post_off.gif' alt='{$this->ipsclass->lang['to_post_alt']}' border='0' style='padding-bottom:2px' /> {$post['post_date']}</span> | <span class="postdetails">{$post['ip_address']} {$this->ipsclass->lang['posted_on']}

<a title="{$this->ipsclass->lang['tt_link']}" href="#" onclick="link_to_post({$post['pid']}); return false;">#{$post['post_count']}</a>

<if="$this->ipsclass->member['is_mod']">

| <a href="#" title="{$this->ipsclass->lang['click_for_mod']}" onclick="topic_toggle_pid('{$post['pid']}'); return false;">{$post['pid_start_image']}</a>

</if>

</span>

<img src="{$this->ipsclass->vars['img_url']}/ren_spacer.png" width="175" height="1" />

<P>

{$author['avatar']}

{$author['title']} |

{$author['member_rank_img']} |

{$author['member_group']} |

{$author['member_posts']} |

{$author['member_joined']} |

{$author['member_number']}

</if>

</CENTER>

</span>

<img src="{$this->ipsclass->vars['img_url']}/spacer.gif" alt="" width="160" height="1" />

</td>

</if>

</CENTER>

</span>

</div>

</td></tr>

<tr>

<td width="100%" valign="top" class="{$post['post_css']}" id='post-main-{$post['pid']}'>

<!-- THE POST {$post['pid']} -->

<div class="postcolor" id='post-{$post['pid']}'>

{$post['post']}

{$post['edit_by']}

<if="$post['post_edit_reason'] != ''">

<div class='post-edit-reason'>

{$this->ipsclass->lang['reason_for_edit']}: {$post['post_edit_reason']}

</div>

</if>

<!--IBF.ATTACHMENT_{$post['pid']}-->

</div>

{$post['signature']}

<!-- THE POST -->

</td>

</tr>

<tr>

<td class="formbuttonrow" nowrap="nowrap">

<!-- PM / EMAIL / WWW / MSGR -->

<div style="float: left;" class="btn">

<a href="java script:scroll(0,0);"><{P_UP}></a>{$post['report_link']}

</div>

<!-- REPORT / UP -->

<div align="right" class="btn">

{$post['delete_button']}{$post['edit_button']}<a href="#" onclick="multiquote_add({$post['pid']}); return false;" title="{$this->ipsclass->lang['mq_title']}">{$post['mq_start_image']}</a><a href="{$this->ipsclass->base_url}act=Post&CODE=02&f={$this->ipsclass->input['f']}&t={$this->ipsclass->input['t']}&qpid={$post['pid']}" title="{$this->ipsclass->lang['tt_reply_to_post']}"><{P_QUOTE}></a>

</div>

</div>

</td>

<!-- REPORT / UP -->

</td>

</tr><tr>

<td class="catend" colspan="2">

<!-- no content -->

</td>

</tr>

</table>

<if="$post['edit_button']!=''">

<script type='text/javascript'>

//<![CDATA[

if ( ajax_loaded && use_enhanced_js )

{

menu_build_menu( 'edit-but-{$post['pid']}',

new Array( img_item + " <a title='{$this->ipsclass->lang['edit_full_desc']}' href='{$this->ipsclass->base_url}act=post&do=edit_post&f={$post['forum_id']}&t={$post['topic_id']}&p={$post['pid']}&st={$this->ipsclass->input['st']}'>{$this->ipsclass->lang['edit_full_title']}</a>",

img_item + " <a href='#' title='{$this->ipsclass->lang['edit_quick_desc']}' onclick='return ajax_prep_for_edit({$post['pid']}, event);'>{$this->ipsclass->lang['edit_quick_title']}</a>" ) );

}

//]]>

</script>

</if>

Share this post


Link to post
Share on other sites

To wszystko zamienić z tym co jest w Topic View -> RenderRow?

EDIT: Działa. Fajowe! Dzięki :rolleyes:

Edited by Bartek

...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tak to tam trzeba wstawić. Sorki zapomniałem dopisać o tym.

ADMINCP > LOOK > STYL > Topic View -> RenderRow

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nowa zaktualizowana wersja 1.0.4

Korekta obejmuje:

* Rozmieszczenie ikony grupy

* Mniejsze przerwy pomiędzy mini profilem a obrazkiem użytkownika

Tekst:
CODE-BOX
<!--Begin Msg Number {$post['pid']}-->

<table class='ipbtable' cellspacing="1">

<tr>

<td valign="middle" class="row2" width="1%">

<a name="entry{$post['pid']}"></a>

<if="$author['id']">

<div id="post-member-{$post['pid']}" class='popmenubutton-new-out'>

<span class="{$post['name_css']}">{$author['_pp_online_image']}{$author['_members_display_name']}</span>

</div>

<!-- member menu -->

<div class='popupmenu-new' id='post-member-{$post['pid']}_menu' style='display:none;width:230px'>

<div class='popupmenu-item-last'>

<if="$author['members_display_name_short'] != $author['members_display_name']">

<div class='popupmenu-item'><strong>{$author['members_display_name']}</strong></div>

</if>

<div style='float:right'>

<div class='pp-image-thumb-wrap'>

<img src='{$author['pp_thumb_photo']}' width='{$author['pp_thumb_width']}' height='{$author['pp_thumb_height']}' alt='' />

</div>

<if="$this->ipsclass->vars['pp_allow_member_rate']">

<div style='margin-top:5px;margin-left:6px;'>

<img src="{$this->ipsclass->vars['img_url']}/rating_{$author['_pp_rating_real']}_mini.gif" alt='{$this->ipsclass->lang['rating_prefix']}: {$author['_pp_rating_real']}' style='vertical-align:middle' border='0' />

</div>

</if>

</div>

<div class='popupmenu-item'>

{$author['_pp_gender_image']} <a href="{$this->ipsclass->base_url}showuser={$author['id']}">{$this->ipsclass->lang['dd_view_profile']}</a>

</div>

<if="$this->ipsclass->member['id']">

<div class='popupmenu-item'>

<if="in_array( $author['id'], array_keys( $this->ipsclass->member['_cache']['friends'] ) )">

<img src='{$this->ipsclass->vars['img_url']}/folder_profile_portal/friend_remove_small.png' alt='' border='0' /> <a href="#" onclick='friends_pop("&do=remove&member_id={$author['id']}&md5check={$this->ipsclass->md5_check}"); return false'>{$this->ipsclass->lang['dd_remove_friend']}</a>

<else />

<img src='{$this->ipsclass->vars['img_url']}/folder_profile_portal/friend_add_small.png' alt='' border='0' /> <a href="#" onclick='friends_pop("&do=add&member_id={$author['id']}&md5check={$this->ipsclass->md5_check}"); return false'>{$this->ipsclass->lang['dd_add_friend']}</a>

</if>

</div>

<div class='popupmenu-item'>

<img src='{$this->ipsclass->vars['img_url']}/folder_profile_portal/send_pm_small.png' alt='' border='0' /> <a href="{$this->ipsclass->base_url}act=Msg&CODE=4&MID={$author['id']}">{$this->ipsclass->lang['dd_send_pm']}</a>

</div>

<div class='popupmenu-item'>

<img src='{$this->ipsclass->vars['img_url']}/folder_profile_portal/find_posts.png' alt='' border='0' /> <a href='{$this->ipsclass->base_url}act=Search&CODE=gettopicsuser&mid={$author['id']}'>{$this->ipsclass->lang['dd_find_topics']}</a>

</div>

</if>

<div class='popupmenu-item-last'>

<img src='{$this->ipsclass->vars['img_url']}/folder_profile_portal/find_posts.png' alt='' border='0' /> <a href='{$this->ipsclass->base_url}act=Search&CODE=getalluser&mid={$author['id']}'>{$this->ipsclass->lang['dd_find_posts']}</a>

</div>

</div>

</div>

<script type="text/javascript">

ipsmenu.register( "post-member-{$post['pid']}", '', 'popmenubutton-new', 'popmenubutton-new-out' );

</script>

<else />

<span class="{$post['name_css']}">{$author['_members_display_name']}</span>

</if> <RIGHT>

<!-- POSTED DATE DIV -->

{$post['post_icon']} <img src='{$this->ipsclass->vars['img_url']}/to_post_off.gif' alt='{$this->ipsclass->lang['to_post_alt']}' border='0' style='padding-bottom:2px' /> {$post['post_date']}</span> | <span class="postdetails">{$post['ip_address']} {$this->ipsclass->lang['posted_on']}

<a title="{$this->ipsclass->lang['tt_link']}" href="#" onclick="link_to_post({$post['pid']}); return false;">#{$post['post_count']}</a>

<if="$this->ipsclass->member['is_mod']">

| <a href="#" title="{$this->ipsclass->lang['click_for_mod']}" onclick="topic_toggle_pid('{$post['pid']}'); return false;">{$post['pid_start_image']}</a>

</if>

</span>

<img src="{$this->ipsclass->vars['img_url']}/ren_spacer.png" width="175" height="1" />

<P>

{$author['avatar']}

{$author['member_rank_img']} |

{$author['title']} |

{$author['member_group']} |

{$author['member_posts']} |

{$author['member_joined']} |

{$author['member_number']}

</if>

</CENTER>

</span>

<img src="{$this->ipsclass->vars['img_url']}/spacer.gif" alt="" width="160" height="1" />

</td>

</if>

</CENTER>

</span>

</div>

</td></tr>

<tr>

<td width="100%" valign="top" class="{$post['post_css']}" id='post-main-{$post['pid']}'>

<!-- THE POST {$post['pid']} -->

<div class="postcolor" id='post-{$post['pid']}'>

{$post['post']}

{$post['edit_by']}

<if="$post['post_edit_reason'] != ''">

<div class='post-edit-reason'>

{$this->ipsclass->lang['reason_for_edit']}: {$post['post_edit_reason']}

</div>

</if>

<!--IBF.ATTACHMENT_{$post['pid']}-->

</div>

{$post['signature']}

<!-- THE POST -->

</td>

</tr>

<tr>

<td class="formbuttonrow" nowrap="nowrap">

<!-- PM / EMAIL / WWW / MSGR -->

<div style="float: left;" class="btn">

<a href="java script:scroll(0,0);"><{P_UP}></a>{$post['report_link']}

</div>

<!-- REPORT / UP -->

<div align="right" class="btn">

{$post['delete_button']}{$post['edit_button']}<a href="#" onclick="multiquote_add({$post['pid']}); return false;" title="{$this->ipsclass->lang['mq_title']}">{$post['mq_start_image']}</a><a href="{$this->ipsclass->base_url}act=Post&CODE=02&f={$this->ipsclass->input['f']}&t={$this->ipsclass->input['t']}&qpid={$post['pid']}" title="{$this->ipsclass->lang['tt_reply_to_post']}"><{P_QUOTE}></a>

</div>

</div>

</td>

<!-- REPORT / UP -->

</td>

</tr><tr>

<td class="catend" colspan="2">

<!-- no content -->

</td>

</tr>

</table>

<if="$post['edit_button']!=''">

<script type='text/javascript'>

//<![CDATA[

if ( ajax_loaded && use_enhanced_js )

{

menu_build_menu( 'edit-but-{$post['pid']}',

new Array( img_item + " <a title='{$this->ipsclass->lang['edit_full_desc']}' href='{$this->ipsclass->base_url}act=post&do=edit_post&f={$post['forum_id']}&t={$post['topic_id']}&p={$post['pid']}&st={$this->ipsclass->input['st']}'>{$this->ipsclass->lang['edit_full_title']}</a>",

img_item + " <a href='#' title='{$this->ipsclass->lang['edit_quick_desc']}' onclick='return ajax_prep_for_edit({$post['pid']}, event);'>{$this->ipsclass->lang['edit_quick_title']}</a>" ) );

}

//]]>

</script>

</if>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Można jakiś screen albo demo?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ogólnie prezentuje się fajnie, ale wg. Mnie lepsza była by druga możliwość wyglądu tj. avatar (tylko on) zostałby po lewej stronie a po prawej wszystko inne, czyli ranga, status gg, ostatnio obecny etc (zależy jak ktoś ma ustawione :rolleyes:) Co wy na to?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Podobało by mi się to ze standardem, czyli ikona rangi po avatarem, a nie obok.


"Przyjaciel zawsze powinien nie doceniać naszych zalet...

...wróg zawsze przeceniać nasze wady."

Don Vito Corleone

Dlaczego for, a nie forów? Nie daj się powielanym stereotypom.

† Będziemy bronić SB po kres naszych sił †

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cały czas używam, i wszystko jest w najlepszym porządku! Dzięki kris!


...

Share this post


Link to post
Share on other sites

+TRACKER

Ogólnie prezentuje się fajnie, ale wg. Mnie lepsza była by druga możliwość wyglądu tj. avatar (tylko on) zostałby po lewej stronie a po prawej wszystko inne, czyli ranga, status gg, ostatnio obecny etc (zależy jak ktoś ma ustawione )

No fakt. Ale niestety nie umiem tego napisać. Może DawPi by umiał. Ale ja jakoś nie potrafię.

+godfather

Podobało by mi się to ze standardem, czyli ikona rangi po avatarem, a nie obok.

czyli ikona rangi po avatarem - Z tego nie wiele rozumiem. O co Ci chodziło?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aj troszkę zmęczony byłem i dziwnie napisałem, sam bym tego nie zrozumiał :rolleyes: Chodziło o ikonę grupy (Group Icon) i skróciłem słowo "pod" :P

Teraz jak należy czyli na przykładzie:

To -> ranga%201.png

gdyby było pod avatarem, a nie obok, czyli tak:

e35594266d9b465f.png

ranga%201.png


"Przyjaciel zawsze powinien nie doceniać naszych zalet...

...wróg zawsze przeceniać nasze wady."

Don Vito Corleone

Dlaczego for, a nie forów? Nie daj się powielanym stereotypom.

† Będziemy bronić SB po kres naszych sił †

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hmm. Tak ale to już by było w tej wersji wyświetlania trochę za duże nie uważasz?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hmm... chyba masz rację.

Może po prostu przeszkadza mi to o czym wspomniał TRACKER, czyli to rozciągnięcie danych.


"Przyjaciel zawsze powinien nie doceniać naszych zalet...

...wróg zawsze przeceniać nasze wady."

Don Vito Corleone

Dlaczego for, a nie forów? Nie daj się powielanym stereotypom.

† Będziemy bronić SB po kres naszych sił †

Share this post


Link to post
Share on other sites

godfather, chodzi mi o przesunięcie danych na drugą stronę ;-) tzn. na prawo, tak jak ty zauważyłeś można by pod avkiem dać obrazek z grupą / rangą ;-) resztę przesunąć na prawo i każdą "rzecz" dać pod spodem tj. jedna pod drugą ;-) kris2005a, a może coś z html? pokombinować? Sam bym spróbował, ale nie bawię się sam modyfikacjami z braku tak naprawdę chęci no i czasu ;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Może po prostu przeszkadza mi to o czym wspomniał TRACKER, czyli to rozciągnięcie danych.

No chyba tak.

tzn. na prawo, tak jak ty zauważyłeś można by pod avkiem dać obrazek z grupą / rangą;-) resztę przesunąć na prawo i każdą "rzecz" dać pod spodem tj. jedna pod drugą;-) kris2005a, a może coś z html? pokombinować? Sam bym spróbował, ale nie bawię się sam modyfikacjami z braku tak naprawdę chęci no i czasu;-)

Html nie da rady, próbowałem. To musi być konkretny obrazek, żeby zrobić coś w rodzaju ramki. To musi być tabelka.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Próbowałeś przeglądać profile? Kliknij na czyiś profil i u góry jest coś takiego:

7f9bcd25cdd51c64.jpg

Widać, że jest to podzielone na 3 części. Może na podstawie tego spróbujesz zrobić to samo żeby statystyki były po prawej stronie?


"Przyjaciel zawsze powinien nie doceniać naszych zalet...

...wróg zawsze przeceniać nasze wady."

Don Vito Corleone

Dlaczego for, a nie forów? Nie daj się powielanym stereotypom.

† Będziemy bronić SB po kres naszych sił †

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nie. Jakoś nie zwróciłem na to uwagi ale zajmę się tym :) Dzięki za info. Teraz pracuję nad modelem VB do ogłoszeń na IPB.

Share this post


Link to post
Share on other sites

TO jest na tym forum a ja tego na swoim nie mam..... Więc jak DawPi będzie chciał udostępnić ten kod to ok ale jakoś nie wiem na razie jak to podzielić.

Share this post


Link to post
Share on other sites

O to najnowsza wersja wyświetlania VB 1.0.7 BETA (nadal trwają prace wykończeniowe)

Lista zmian:

* Wprowadzenie dwu poziomowego wyświetlania w mini profilu (Lewa i Prawa strona)

Oszpecenia wersji beta:

* Brak ramki obejmującej mini profil

* Jedno poziomowe wyświetlanie lewej strony mini profilu

Wkrótce zostaną usunięte problemy wersji beta.

Zapraszam do ocen nowej wersji :)

Screnn: http://forum.invisionize.pl/index.php?s=&a...post&p=6934

Tekst:
CODE-BOX
<!--Begin Msg Number {$post['pid']}-->

<table class='ipbtable' cellspacing="1">

<tr>

<td valign="middle" class="row2" width="1%">

<a name="entry{$post['pid']}"></a>

<if="$author['id']">

<div id="post-member-{$post['pid']}" class='popmenubutton-new-out'>

<span class="{$post['name_css']}">{$author['_pp_online_image']}{$author['_members_display_name']}</span>

</div>

<!-- member menu -->

<div class='popupmenu-new' id='post-member-{$post['pid']}_menu' style='display:none;width:230px'>

<div class='popupmenu-item-last'>

<if="$author['members_display_name_short'] != $author['members_display_name']">

<div class='popupmenu-item'><strong>{$author['members_display_name']}</strong></div>

</if>

<div style='float:right'>

<div class='pp-image-thumb-wrap'>

<img src='{$author['pp_thumb_photo']}' width='{$author['pp_thumb_width']}' height='{$author['pp_thumb_height']}' alt='' />

</div>

<if="$this->ipsclass->vars['pp_allow_member_rate']">

<div style='margin-top:5px;margin-left:6px;'>

<img src="{$this->ipsclass->vars['img_url']}/rating_{$author['_pp_rating_real']}_mini.gif" alt='{$this->ipsclass->lang['rating_prefix']}: {$author['_pp_rating_real']}' style='vertical-align:middle' border='0' />

</div>

</if>

</div>

<div class='popupmenu-item'>

{$author['_pp_gender_image']} <a href="{$this->ipsclass->base_url}showuser={$author['id']}">{$this->ipsclass->lang['dd_view_profile']}</a>

</div>

<if="$this->ipsclass->member['id']">

<div class='popupmenu-item'>

<if="in_array( $author['id'], array_keys( $this->ipsclass->member['_cache']['friends'] ) )">

<img src='{$this->ipsclass->vars['img_url']}/folder_profile_portal/friend_remove_small.png' alt='' border='0' /> <a href="#" onclick='friends_pop("&do=remove&member_id={$author['id']}&md5check={$this->ipsclass->md5_check}"); return false'>{$this->ipsclass->lang['dd_remove_friend']}</a>

<else />

<img src='{$this->ipsclass->vars['img_url']}/folder_profile_portal/friend_add_small.png' alt='' border='0' /> <a href="#" onclick='friends_pop("&do=add&member_id={$author['id']}&md5check={$this->ipsclass->md5_check}"); return false'>{$this->ipsclass->lang['dd_add_friend']}</a>

</if>

</div>

<div class='popupmenu-item'>

<img src='{$this->ipsclass->vars['img_url']}/folder_profile_portal/send_pm_small.png' alt='' border='0' /> <a href="{$this->ipsclass->base_url}act=Msg&CODE=4&MID={$author['id']}">{$this->ipsclass->lang['dd_send_pm']}</a>

</div>

<div class='popupmenu-item'>

<img src='{$this->ipsclass->vars['img_url']}/folder_profile_portal/find_posts.png' alt='' border='0' /> <a href='{$this->ipsclass->base_url}act=Search&CODE=gettopicsuser&mid={$author['id']}'>{$this->ipsclass->lang['dd_find_topics']}</a>

</div>

</if>

<div class='popupmenu-item-last'>

<img src='{$this->ipsclass->vars['img_url']}/folder_profile_portal/find_posts.png' alt='' border='0' /> <a href='{$this->ipsclass->base_url}act=Search&CODE=getalluser&mid={$author['id']}'>{$this->ipsclass->lang['dd_find_posts']}</a>

</div>

</div>

</div>

<script type="text/javascript">

ipsmenu.register( "post-member-{$post['pid']}", '', 'popmenubutton-new', 'popmenubutton-new-out' );

</script>

<else />

<span class="{$post['name_css']}">{$author['_members_display_name']}</span>

</if> <RIGHT>

<!-- POSTED DATE DIV -->

{$post['post_icon']} <img src='{$this->ipsclass->vars['img_url']}/to_post_off.gif' alt='{$this->ipsclass->lang['to_post_alt']}' border='0' style='padding-bottom:2px' /> {$post['post_date']}</span> | <span class="postdetails">{$post['ip_address']} {$this->ipsclass->lang['posted_on']}

<a title="{$this->ipsclass->lang['tt_link']}" href="#" onclick="link_to_post({$post['pid']}); return false;">#{$post['post_count']}</a>

<if="$this->ipsclass->member['is_mod']">

| <a href="#" title="{$this->ipsclass->lang['click_for_mod']}" onclick="topic_toggle_pid('{$post['pid']}'); return false;">{$post['pid_start_image']}</a>

</if>

</span>

<div style="float: left;" class="btn">

{$author['avatar']}

{$author['title']}

</div>

<div align="right" class="btn">

{$author['member_rank_img']} <BR>

{$author['member_group']}<BR>

{$author['member_posts']} <BR>

{$author['member_joined']} <BR>

{$author['member_number']}

</div>

</if>

</CENTER>

</span>

</td>

</if>

</CENTER>

</span>

</div>

</td></tr>

<tr>

<td width="100%" valign="top" class="{$post['post_css']}" id='post-main-{$post['pid']}'>

<!-- THE POST {$post['pid']} -->

<div class="postcolor" id='post-{$post['pid']}'>

{$post['post']}

{$post['edit_by']}

<if="$post['post_edit_reason'] != ''">

<div class='post-edit-reason'>

{$this->ipsclass->lang['reason_for_edit']}: {$post['post_edit_reason']}

</div>

</if>

<!--IBF.ATTACHMENT_{$post['pid']}-->

</div>

{$post['signature']}

<!-- THE POST -->

</td>

</tr>

<tr>

<td class="formbuttonrow" nowrap="nowrap">

<!-- PM / EMAIL / WWW / MSGR -->

<div style="float: left;" class="btn">

<a href="java script:scroll(0,0);"><{P_UP}></a>{$post['report_link']}

</div>

<!-- REPORT / UP -->

<div align="right" class="btn">

{$post['delete_button']}{$post['edit_button']}<a href="#" onclick="multiquote_add({$post['pid']}); return false;" title="{$this->ipsclass->lang['mq_title']}">{$post['mq_start_image']}</a><a href="{$this->ipsclass->base_url}act=Post&CODE=02&f={$this->ipsclass->input['f']}&t={$this->ipsclass->input['t']}&qpid={$post['pid']}" title="{$this->ipsclass->lang['tt_reply_to_post']}"><{P_QUOTE}></a>

</div>

</div>

</td>

<!-- REPORT / UP -->

</td>

</tr><tr>

<td class="catend" colspan="2">

<!-- no content -->

</td>

</tr>

</table>

<if="$post['edit_button']!=''">

<script type='text/javascript'>

//<![CDATA[

if ( ajax_loaded && use_enhanced_js )

{

menu_build_menu( 'edit-but-{$post['pid']}',

new Array( img_item + " <a title='{$this->ipsclass->lang['edit_full_desc']}' href='{$this->ipsclass->base_url}act=post&do=edit_post&f={$post['forum_id']}&t={$post['topic_id']}&p={$post['pid']}&st={$this->ipsclass->input['st']}'>{$this->ipsclass->lang['edit_full_title']}</a>",

img_item + " <a href='#' title='{$this->ipsclass->lang['edit_quick_desc']}' onclick='return ajax_prep_for_edit({$post['pid']}, event);'>{$this->ipsclass->lang['edit_quick_title']}</a>" ) );

}

//]]>

</script>

</if>

Edited by kris2005a

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jest to gdzieś w użyciu? Ewentualnie jakiegoś screena można prosić?


"Przyjaciel zawsze powinien nie doceniać naszych zalet...

...wróg zawsze przeceniać nasze wady."

Don Vito Corleone

Dlaczego for, a nie forów? Nie daj się powielanym stereotypom.

† Będziemy bronić SB po kres naszych sił †

Share this post


Link to post
Share on other sites

Demo: www.gcpl.pl ale chyba zostaniemy przy wersji 1.0.4 ale czas pokaże.

post-209-1225649439_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

O to najnowsza wersja wyświetlania VB 1.0.7B BETA (nadal trwają prace wykończeniowe)

Lista zmian:

* Poprawienie dwu poziomowego wyświetlania w mini profilu (Lewa i Prawa strona)

Oszpecenia wersji beta:

* Jedno poziomowe wyświetlanie lewej strony mini profilu

Wkrótce zostaną usunięty problem wersji beta.

Zapraszam do ocen nowej wersji :)

Demo: www.gcpl.pl

Screnna: BRAK (nie mam już miejsca w załączniku)

Tekst:
CODE-BOX
<!--Begin Msg Number {$post['pid']}-->

<table class='ipbtable' cellspacing="1">

<tr>

<td valign="middle" class="row2" width="1%">

<a name="entry{$post['pid']}"></a>

<if="$author['id']">

<div id="post-member-{$post['pid']}" class='popmenubutton-new-out'>

<span class="{$post['name_css']}">{$author['_pp_online_image']}{$author['_members_display_name']}</span>

</div>

<!-- member menu -->

<div class='popupmenu-new' id='post-member-{$post['pid']}_menu' style='display:none;width:230px'>

<div class='popupmenu-item-last'>

<if="$author['members_display_name_short'] != $author['members_display_name']">

<div class='popupmenu-item'><strong>{$author['members_display_name']}</strong></div>

</if>

<div style='float:right'>

<div class='pp-image-thumb-wrap'>

<img src='{$author['pp_thumb_photo']}' width='{$author['pp_thumb_width']}' height='{$author['pp_thumb_height']}' alt='' />

</div>

<if="$this->ipsclass->vars['pp_allow_member_rate']">

<div style='margin-top:5px;margin-left:6px;'>

<img src="{$this->ipsclass->vars['img_url']}/rating_{$author['_pp_rating_real']}_mini.gif" alt='{$this->ipsclass->lang['rating_prefix']}: {$author['_pp_rating_real']}' style='vertical-align:middle' border='0' />

</div>

</if>

</div>

<div class='popupmenu-item'>

{$author['_pp_gender_image']} <a href="{$this->ipsclass->base_url}showuser={$author['id']}">{$this->ipsclass->lang['dd_view_profile']}</a>

</div>

<if="$this->ipsclass->member['id']">

<div class='popupmenu-item'>

<if="in_array( $author['id'], array_keys( $this->ipsclass->member['_cache']['friends'] ) )">

<img src='{$this->ipsclass->vars['img_url']}/folder_profile_portal/friend_remove_small.png' alt='' border='0' /> <a href="#" onclick='friends_pop("&do=remove&member_id={$author['id']}&md5check={$this->ipsclass->md5_check}"); return false'>{$this->ipsclass->lang['dd_remove_friend']}</a>

<else />

<img src='{$this->ipsclass->vars['img_url']}/folder_profile_portal/friend_add_small.png' alt='' border='0' /> <a href="#" onclick='friends_pop("&do=add&member_id={$author['id']}&md5check={$this->ipsclass->md5_check}"); return false'>{$this->ipsclass->lang['dd_add_friend']}</a>

</if>

</div>

<div class='popupmenu-item'>

<img src='{$this->ipsclass->vars['img_url']}/folder_profile_portal/send_pm_small.png' alt='' border='0' /> <a href="{$this->ipsclass->base_url}act=Msg&CODE=4&MID={$author['id']}">{$this->ipsclass->lang['dd_send_pm']}</a>

</div>

<div class='popupmenu-item'>

<img src='{$this->ipsclass->vars['img_url']}/folder_profile_portal/find_posts.png' alt='' border='0' /> <a href='{$this->ipsclass->base_url}act=Search&CODE=gettopicsuser&mid={$author['id']}'>{$this->ipsclass->lang['dd_find_topics']}</a>

</div>

</if>

<div class='popupmenu-item-last'>

<img src='{$this->ipsclass->vars['img_url']}/folder_profile_portal/find_posts.png' alt='' border='0' /> <a href='{$this->ipsclass->base_url}act=Search&CODE=getalluser&mid={$author['id']}'>{$this->ipsclass->lang['dd_find_posts']}</a>

</div>

</div>

</div>

<script type="text/javascript">

ipsmenu.register( "post-member-{$post['pid']}", '', 'popmenubutton-new', 'popmenubutton-new-out' );

</script>

<else />

<span class="{$post['name_css']}">{$author['_members_display_name']}</span>

</if> <RIGHT>

<!-- POSTED DATE DIV -->

{$post['post_icon']} <img src='{$this->ipsclass->vars['img_url']}/to_post_off.gif' alt='{$this->ipsclass->lang['to_post_alt']}' border='0' style='padding-bottom:2px' /> {$post['post_date']}</span> | <span class="postdetails">{$post['ip_address']} {$this->ipsclass->lang['posted_on']}

<a title="{$this->ipsclass->lang['tt_link']}" href="#" onclick="link_to_post({$post['pid']}); return false;">#{$post['post_count']}</a>

<if="$this->ipsclass->member['is_mod']">

| <a href="#" title="{$this->ipsclass->lang['click_for_mod']}" onclick="topic_toggle_pid('{$post['pid']}'); return false;">{$post['pid_start_image']}</a>

</if>

</span>

<table cellspacing="0" id="gfooter">

<tr>

<td width="45%">

{$author['avatar']}

{$author['title']}

</td>

<td width="45%" align="right" nowrap="nowrap">

{$author['member_rank_img']} <BR>

{$author['member_group']}<BR>

{$author['member_posts']} <BR>

{$author['member_joined']} <BR>

{$author['member_number']}

</td>

</tr>

</table>

</if>

</CENTER>

</span>

</td>

</if>

</CENTER>

</span>

</div>

</td></tr>

<tr>

<td width="100%" valign="top" class="{$post['post_css']}" id='post-main-{$post['pid']}'>

<!-- THE POST {$post['pid']} -->

<div class="postcolor" id='post-{$post['pid']}'>

{$post['post']}

{$post['edit_by']}

<if="$post['post_edit_reason'] != ''">

<div class='post-edit-reason'>

{$this->ipsclass->lang['reason_for_edit']}: {$post['post_edit_reason']}

</div>

</if>

<!--IBF.ATTACHMENT_{$post['pid']}-->

</div>

{$post['signature']}

<!-- THE POST -->

</td>

</tr>

<tr>

<td class="formbuttonrow" nowrap="nowrap">

<!-- PM / EMAIL / WWW / MSGR -->

<div style="float: left;" class="btn">

<a href="java script:scroll(0,0);"><{P_UP}></a>{$post['report_link']}

</div>

<!-- REPORT / UP -->

<div align="right" class="btn">

{$post['delete_button']}{$post['edit_button']}<a href="#" onclick="multiquote_add({$post['pid']}); return false;" title="{$this->ipsclass->lang['mq_title']}">{$post['mq_start_image']}</a><a href="{$this->ipsclass->base_url}act=Post&CODE=02&f={$this->ipsclass->input['f']}&t={$this->ipsclass->input['t']}&qpid={$post['pid']}" title="{$this->ipsclass->lang['tt_reply_to_post']}"><{P_QUOTE}></a>

</div>

</div>

</td>

<!-- REPORT / UP -->

</td>

</tr><tr>

<td class="catend" colspan="2">

<!-- no content -->

</td>

</tr>

</table>

<if="$post['edit_button']!=''">

<script type='text/javascript'>

//<![CDATA[

if ( ajax_loaded && use_enhanced_js )

{

menu_build_menu( 'edit-but-{$post['pid']}',

new Array( img_item + " <a title='{$this->ipsclass->lang['edit_full_desc']}' href='{$this->ipsclass->base_url}act=post&do=edit_post&f={$post['forum_id']}&t={$post['topic_id']}&p={$post['pid']}&st={$this->ipsclass->input['st']}'>{$this->ipsclass->lang['edit_full_title']}</a>",

img_item + " <a href='#' title='{$this->ipsclass->lang['edit_quick_desc']}' onclick='return ajax_prep_for_edit({$post['pid']}, event);'>{$this->ipsclass->lang['edit_quick_title']}</a>" ) );

}

//]]>

</script>

</if>

Share this post


Link to post
Share on other sites

O to prezentuję wam nową wersję (już nie bętę) nowe wyświetlania VB:

Zapraszam do ocen!!!!!!!!!!! :)

Podstawowa wersja 1.0.8 - Zobacz

Tekst:
CODE-BOX
<!--Begin Msg Number {$post['pid']}-->

<table class='ipbtable' cellspacing="1">

<tr>

<td valign="middle" class="row2" width="1%">

<a name="entry{$post['pid']}"></a>

<if="$author['id']">

<div id="post-member-{$post['pid']}" class='popmenubutton-new-out'>

<span class="{$post['name_css']}">{$author['_pp_online_image']}{$author['_members_display_name']}</span>

</div>

<!-- member menu -->

<div class='popupmenu-new' id='post-member-{$post['pid']}_menu' style='display:none;width:230px'>

<div class='popupmenu-item-last'>

<if="$author['members_display_name_short'] != $author['members_display_name']">

<div class='popupmenu-item'><strong>{$author['members_display_name']}</strong></div>

</if>

<div style='float:right'>

<div class='pp-image-thumb-wrap'>

<img src='{$author['pp_thumb_photo']}' width='{$author['pp_thumb_width']}' height='{$author['pp_thumb_height']}' alt='' />

</div>

<if="$this->ipsclass->vars['pp_allow_member_rate']">

<div style='margin-top:5px;margin-left:6px;'>

<img src="{$this->ipsclass->vars['img_url']}/rating_{$author['_pp_rating_real']}_mini.gif" alt='{$this->ipsclass->lang['rating_prefix']}: {$author['_pp_rating_real']}' style='vertical-align:middle' border='0' />

</div>

</if>

</div>

<div class='popupmenu-item'>

{$author['_pp_gender_image']} <a href="{$this->ipsclass->base_url}showuser={$author['id']}">{$this->ipsclass->lang['dd_view_profile']}</a>

</div>

<if="$this->ipsclass->member['id']">

<div class='popupmenu-item'>

<if="in_array( $author['id'], array_keys( $this->ipsclass->member['_cache']['friends'] ) )">

<img src='{$this->ipsclass->vars['img_url']}/folder_profile_portal/friend_remove_small.png' alt='' border='0' /> <a href="#" onclick='friends_pop("&do=remove&member_id={$author['id']}&md5check={$this->ipsclass->md5_check}"); return false'>{$this->ipsclass->lang['dd_remove_friend']}</a>

<else />

<img src='{$this->ipsclass->vars['img_url']}/folder_profile_portal/friend_add_small.png' alt='' border='0' /> <a href="#" onclick='friends_pop("&do=add&member_id={$author['id']}&md5check={$this->ipsclass->md5_check}"); return false'>{$this->ipsclass->lang['dd_add_friend']}</a>

</if>

</div>

<div class='popupmenu-item'>

<img src='{$this->ipsclass->vars['img_url']}/folder_profile_portal/send_pm_small.png' alt='' border='0' /> <a href="{$this->ipsclass->base_url}act=Msg&CODE=4&MID={$author['id']}">{$this->ipsclass->lang['dd_send_pm']}</a>

</div>

<div class='popupmenu-item'>

<img src='{$this->ipsclass->vars['img_url']}/folder_profile_portal/find_posts.png' alt='' border='0' /> <a href='{$this->ipsclass->base_url}act=Search&CODE=gettopicsuser&mid={$author['id']}'>{$this->ipsclass->lang['dd_find_topics']}</a>

</div>

</if>

<div class='popupmenu-item-last'>

<img src='{$this->ipsclass->vars['img_url']}/folder_profile_portal/find_posts.png' alt='' border='0' /> <a href='{$this->ipsclass->base_url}act=Search&CODE=getalluser&mid={$author['id']}'>{$this->ipsclass->lang['dd_find_posts']}</a>

</div>

</div>

</div>

<script type="text/javascript">

ipsmenu.register( "post-member-{$post['pid']}", '', 'popmenubutton-new', 'popmenubutton-new-out' );

</script>

<else />

<span class="{$post['name_css']}">{$author['_members_display_name']}</span>

</if> <RIGHT>

<!-- POSTED DATE DIV -->

{$post['post_icon']} <img src='{$this->ipsclass->vars['img_url']}/to_post_off.gif' alt='{$this->ipsclass->lang['to_post_alt']}' border='0' style='padding-bottom:2px' /> {$post['post_date']}</span> | <span class="postdetails">{$post['ip_address']} {$this->ipsclass->lang['posted_on']}

<a title="{$this->ipsclass->lang['tt_link']}" href="#" onclick="link_to_post({$post['pid']}); return false;">#{$post['post_count']}</a>

<if="$this->ipsclass->member['is_mod']">

| <a href="#" title="{$this->ipsclass->lang['click_for_mod']}" onclick="topic_toggle_pid('{$post['pid']}'); return false;">{$post['pid_start_image']}</a>

</if>

</span>

<table cellspacing="0" id="gfooter">

<tr>

<td width="45%">

{$author['avatar']}

{$author['title']}

</td>

<td width="45%" align="right" nowrap="nowrap">

{$author['member_rank_img']} <BR>

{$author['member_group']}<BR>

{$author['member_posts']} <BR>

{$author['member_joined']} <BR>

{$author['member_number']}

</td>

</tr>

</table>

</if>

</CENTER>

</span>

</td>

</if>

</CENTER>

</span>

</div>

</td></tr>

<tr>

<td width="100%" valign="top" class="{$post['post_css']}" id='post-main-{$post['pid']}'>

<!-- THE POST {$post['pid']} -->

<div class="postcolor" id='post-{$post['pid']}'>

{$post['post']}

{$post['edit_by']}

<if="$post['post_edit_reason'] != ''">

<div class='post-edit-reason'>

{$this->ipsclass->lang['reason_for_edit']}: {$post['post_edit_reason']}

</div>

</if>

<!--IBF.ATTACHMENT_{$post['pid']}-->

</div>

{$post['signature']}

<!-- THE POST -->

</td>

</tr>

<tr>

<td class="formbuttonrow" nowrap="nowrap">

<!-- PM / EMAIL / WWW / MSGR -->

<div style="float: left;" class="btn">

<a href="java script:scroll(0,0);"><{P_UP}></a>{$post['report_link']}

</div>

<!-- REPORT / UP -->

<div align="right" class="btn">

{$post['delete_button']}{$post['edit_button']}<a href="#" onclick="multiquote_add({$post['pid']}); return false;" title="{$this->ipsclass->lang['mq_title']}">{$post['mq_start_image']}</a><a href="{$this->ipsclass->base_url}act=Post&CODE=02&f={$this->ipsclass->input['f']}&t={$this->ipsclass->input['t']}&qpid={$post['pid']}" title="{$this->ipsclass->lang['tt_reply_to_post']}"><{P_QUOTE}></a>

</div>

</div>

</td>

<!-- REPORT / UP -->

</td>

</tr><tr>

<td class="catend" colspan="2">

<!-- no content -->

</td>

</tr>

</table>

<if="$post['edit_button']!=''">

<script type='text/javascript'>

//<![CDATA[

if ( ajax_loaded && use_enhanced_js )

{

menu_build_menu( 'edit-but-{$post['pid']}',

new Array( img_item + " <a title='{$this->ipsclass->lang['edit_full_desc']}' href='{$this->ipsclass->base_url}act=post&do=edit_post&f={$post['forum_id']}&t={$post['topic_id']}&p={$post['pid']}&st={$this->ipsclass->input['st']}'>{$this->ipsclass->lang['edit_full_title']}</a>",

img_item + " <a href='#' title='{$this->ipsclass->lang['edit_quick_desc']}' onclick='return ajax_prep_for_edit({$post['pid']}, event);'>{$this->ipsclass->lang['edit_quick_title']}</a>" ) );

}

//]]>

</script>

</if>

Wersja 1.0.8 z wyśrodkowaną rangą użytkownika bądź poziomem. - Zobacz

Tekst:
CODE-BOX
<!--Begin Msg Number {$post['pid']}-->

<table class='ipbtable' cellspacing="1">

<tr>

<td valign="middle" class="row2" width="1%">

<a name="entry{$post['pid']}"></a>

<if="$author['id']">

<div id="post-member-{$post['pid']}" class='popmenubutton-new-out'>

<span class="{$post['name_css']}">{$author['_pp_online_image']}{$author['_members_display_name']}</span>

</div>

<!-- member menu -->

<div class='popupmenu-new' id='post-member-{$post['pid']}_menu' style='display:none;width:230px'>

<div class='popupmenu-item-last'>

<if="$author['members_display_name_short'] != $author['members_display_name']">

<div class='popupmenu-item'><strong>{$author['members_display_name']}</strong></div>

</if>

<div style='float:right'>

<div class='pp-image-thumb-wrap'>

<img src='{$author['pp_thumb_photo']}' width='{$author['pp_thumb_width']}' height='{$author['pp_thumb_height']}' alt='' />

</div>

<if="$this->ipsclass->vars['pp_allow_member_rate']">

<div style='margin-top:5px;margin-left:6px;'>

<img src="{$this->ipsclass->vars['img_url']}/rating_{$author['_pp_rating_real']}_mini.gif" alt='{$this->ipsclass->lang['rating_prefix']}: {$author['_pp_rating_real']}' style='vertical-align:middle' border='0' />

</div>

</if>

</div>

<div class='popupmenu-item'>

{$author['_pp_gender_image']} <a href="{$this->ipsclass->base_url}showuser={$author['id']}">{$this->ipsclass->lang['dd_view_profile']}</a>

</div>

<if="$this->ipsclass->member['id']">

<div class='popupmenu-item'>

<if="in_array( $author['id'], array_keys( $this->ipsclass->member['_cache']['friends'] ) )">

<img src='{$this->ipsclass->vars['img_url']}/folder_profile_portal/friend_remove_small.png' alt='' border='0' /> <a href="#" onclick='friends_pop("&do=remove&member_id={$author['id']}&md5check={$this->ipsclass->md5_check}"); return false'>{$this->ipsclass->lang['dd_remove_friend']}</a>

<else />

<img src='{$this->ipsclass->vars['img_url']}/folder_profile_portal/friend_add_small.png' alt='' border='0' /> <a href="#" onclick='friends_pop("&do=add&member_id={$author['id']}&md5check={$this->ipsclass->md5_check}"); return false'>{$this->ipsclass->lang['dd_add_friend']}</a>

</if>

</div>

<div class='popupmenu-item'>

<img src='{$this->ipsclass->vars['img_url']}/folder_profile_portal/send_pm_small.png' alt='' border='0' /> <a href="{$this->ipsclass->base_url}act=Msg&CODE=4&MID={$author['id']}">{$this->ipsclass->lang['dd_send_pm']}</a>

</div>

<div class='popupmenu-item'>

<img src='{$this->ipsclass->vars['img_url']}/folder_profile_portal/find_posts.png' alt='' border='0' /> <a href='{$this->ipsclass->base_url}act=Search&CODE=gettopicsuser&mid={$author['id']}'>{$this->ipsclass->lang['dd_find_topics']}</a>

</div>

</if>

<div class='popupmenu-item-last'>

<img src='{$this->ipsclass->vars['img_url']}/folder_profile_portal/find_posts.png' alt='' border='0' /> <a href='{$this->ipsclass->base_url}act=Search&CODE=getalluser&mid={$author['id']}'>{$this->ipsclass->lang['dd_find_posts']}</a>

</div>

</div>

</div>

<script type="text/javascript">

ipsmenu.register( "post-member-{$post['pid']}", '', 'popmenubutton-new', 'popmenubutton-new-out' );

</script>

<else />

<span class="{$post['name_css']}">{$author['_members_display_name']}</span>

</if> <RIGHT>

<!-- POSTED DATE DIV -->

{$post['post_icon']} <img src='{$this->ipsclass->vars['img_url']}/to_post_off.gif' alt='{$this->ipsclass->lang['to_post_alt']}' border='0' style='padding-bottom:2px' /> {$post['post_date']}</span> | <span class="postdetails">{$post['ip_address']} {$this->ipsclass->lang['posted_on']}

<a title="{$this->ipsclass->lang['tt_link']}" href="#" onclick="link_to_post({$post['pid']}); return false;">#{$post['post_count']}</a>

<if="$this->ipsclass->member['is_mod']">

| <a href="#" title="{$this->ipsclass->lang['click_for_mod']}" onclick="topic_toggle_pid('{$post['pid']}'); return false;">{$post['pid_start_image']}</a>

</if>

</span>

<table cellspacing="0" id="gfooter">

<tr>

<td width="45%">

{$author['avatar']}

{$author['title']}

</td>

<td width="10%" align="center" nowrap="nowrap">

{$author['member_rank_img']}

</td>

<td width="45%" align="right" nowrap="nowrap">

{$author['member_group']}<BR>

{$author['member_posts']} <BR>

{$author['member_joined']} <BR>

{$author['member_number']}

</td>

</tr>

</table>

</if>

</CENTER>

</span>

</td>

</if>

</CENTER>

</span>

</div>

</td></tr>

<tr>

<td width="100%" valign="top" class="{$post['post_css']}" id='post-main-{$post['pid']}'>

<!-- THE POST {$post['pid']} -->

<div class="postcolor" id='post-{$post['pid']}'>

{$post['post']}

{$post['edit_by']}

<if="$post['post_edit_reason'] != ''">

<div class='post-edit-reason'>

{$this->ipsclass->lang['reason_for_edit']}: {$post['post_edit_reason']}

</div>

</if>

<!--IBF.ATTACHMENT_{$post['pid']}-->

</div>

{$post['signature']}

<!-- THE POST -->

</td>

</tr>

<tr>

<td class="formbuttonrow" nowrap="nowrap">

<!-- PM / EMAIL / WWW / MSGR -->

<div style="float: left;" class="btn">

<a href="java script:scroll(0,0);"><{P_UP}></a>{$post['report_link']}

</div>

<!-- REPORT / UP -->

<div align="right" class="btn">

{$post['delete_button']}{$post['edit_button']}<a href="#" onclick="multiquote_add({$post['pid']}); return false;" title="{$this->ipsclass->lang['mq_title']}">{$post['mq_start_image']}</a><a href="{$this->ipsclass->base_url}act=Post&CODE=02&f={$this->ipsclass->input['f']}&t={$this->ipsclass->input['t']}&qpid={$post['pid']}" title="{$this->ipsclass->lang['tt_reply_to_post']}"><{P_QUOTE}></a>

</div>

</div>

</td>

<!-- REPORT / UP -->

</td>

</tr><tr>

<td class="catend" colspan="2">

<!-- no content -->

</td>

</tr>

</table>

<if="$post['edit_button']!=''">

<script type='text/javascript'>

//<![CDATA[

if ( ajax_loaded && use_enhanced_js )

{

menu_build_menu( 'edit-but-{$post['pid']}',

new Array( img_item + " <a title='{$this->ipsclass->lang['edit_full_desc']}' href='{$this->ipsclass->base_url}act=post&do=edit_post&f={$post['forum_id']}&t={$post['topic_id']}&p={$post['pid']}&st={$this->ipsclass->input['st']}'>{$this->ipsclass->lang['edit_full_title']}</a>",

img_item + " <a href='#' title='{$this->ipsclass->lang['edit_quick_desc']}' onclick='return ajax_prep_for_edit({$post['pid']}, event);'>{$this->ipsclass->lang['edit_quick_title']}</a>" ) );

}

//]]>

</script>

</if>

Edited by kris2005a

Share this post


Link to post
Share on other sites

Najlepiej będzie jak dasz screeny tych obu wersji ;-)

p.s. dobra robota! :)


intermedia - profesjonalne rozwiązania Invision Power Board

---

Chcesz uzyskać szybko i sprawnie pomoc? Uzupełnij wersję i adres w profilu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Screnny dodane :)

Zdradzisz jak umieścić obrazek użytkownika w ramkę by obok wyświetlało też kilka innych tekstów?

Wiem, że ramka ale dokładnie jaka!

Edited by kris2005a

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.