Jump to content

(JW32) Message on Board Index


Jakub
 Share

Recommended Posts

Nazwa pliku: (JW32) Message on Board Index

Autor: Jakub

Data wysłania: 28 paź 2010

Data aktualizacji: 28 lis 2011

Kategoria: Modyfikacje

Wspierana wersja IP.Board: 3.2.x

Proste rozszerzenie, które wyświetla na stronie głównej wiadomość podobną do kategorii.

Pobierz plik

 • Like 2

Nasz kolega już siedział za piracką wersję IPB, Ty też możesz
† Będziemy bronić SB po kres naszych sił †
Nie ma bolca na izolca!!!
Tłumaczes Power

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Na pewno jest. Może szukasz w złym bicie?

Nasz kolega już siedział za piracką wersję IPB, Ty też możesz
† Będziemy bronić SB po kres naszych sił †
Nie ma bolca na izolca!!!
Tłumaczes Power

Link to comment
Share on other sites

Pokaż całą zawartość tego bita.

Nasz kolega już siedział za piracką wersję IPB, Ty też możesz
† Będziemy bronić SB po kres naszych sił †
Nie ma bolca na izolca!!!
Tłumaczes Power

Link to comment
Share on other sites

Oto kod bita:

{parse js_module="board"}


{parse js_module="hooks"}
{parse variable="sidebar_enabled" default="$show_side_blocks"}
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
ipb.global.boardMarkers = ({
	'f_cat_unread': "{parse replacement="f_cat_read"}",
	'f_unread': "{parse replacement="f_read"}",
	'f_pass_unread': "{parse replacement="f_pass_read"}"
});
var markerURL = "{parse url="app=forums&module=ajax&section=markasread&i=1" base="public"}"; // Ajax URL so don't use &
//]]>
</script>
<if test="sideBarEnabled:|:$this->templateVars['sidebar_enabled']">
<a href='{parse url="app=forums&module=extras&section=toggle&secure_key={$this->member->form_hash}" base="public"}' id="close_sidebar" class="sidebar_toggle" <if="" test="sidebaropen:|:IPSCookie::get('hide_sidebar') != '1'">style='display: none'><img src="{$this->settings[" img_url']}="" sidebar_close.png'="" alt="{$this->lang->words[" sidebar_close']}'=""></a>
<a href='{parse url="app=forums&module=extras&section=toggle&secure_key={$this->member->form_hash}" base="public"}' id="open_sidebar" class="sidebar_toggle" <if="" test="sidebarclosed:|:IPSCookie::get('hide_sidebar') == '1'">style='display: none'><img src="{$this->settings[" img_url']}="" sidebar_open.png'="" alt="{$this->lang->words[" sidebar_open']}'=""></a>
</if>
<h2 class="hide">{$this->lang->words['board_index_title']}</h2>
<div id="board_index" class="clearfix">
<if test="sideBarEnabled2:|:$this->templateVars['sidebar_enabled']">
	<div id="index_stats" class="right clearfix" <if="" test="sidebarclosed2:|:IPSCookie::get('hide_sidebar') == '1'">style='display: none'>
		<foreach loop="side_blocks:$side_blocks as $block">
			{$block}
		</foreach>
	</div>
</if>

<div id="categories" class='<if test="nosidebar:|:IPSCookie::get(' hide_sidebar')="=" '1'="" ||="" !$this-="">templateVars['sidebar_enabled']">no_sidebar clearfix'>
	<if test="latestNews:|:is_array($news_data) AND count($news_data)">
		<div id="latest_news" class="row2"><strong>{$this->lang->words['newslink']}</strong> <a href='{parse url="showtopic={$news_data[' id']}"="" template="showtopic" seotitle="{$news_data['seo_title']}" base="public" }'="" title="{$this->lang->words[" newslink']}'="">{$news_data['title']}</a></div>
	</if>

	<if test="cats_forums:|:is_array( $cat_data ) AND count( $cat_data )">
		<foreach loop="categories:$cat_data as $_data">
			<if test="cat_has_forums:|:is_array( $_data['forum_data'] ) AND count( $_data['forum_data'] )">
				{parse striping="catTable" classes="row1,row2"}
				<div class="category_block block_wrap">
					<h3 id="category_{$_data[" cat_data']['id']}'="" class="maintitle"><a class="toggle right" href="#" title="{$this->lang->words['toggle_cat']}">{$this->lang->words['toggle_cat']}</a> <a href="{parse url=" showforum="{$_data['cat_data']['id']}"" seotitle="{$_data['cat_data']['name_seo']}" template="showforum" base="public" }"="" title="{$this->lang->words[" view_cat']}'="">{$_data['cat_data']['name']}</a></h3>
					<div class="border"><table cellspacing="0" class="ipb_table" summary="{$this->lang->words['forums_in_cat']} '{$_data['cat_data']['name']}'">
						<tbody><tr class="header">
							<th scope="col" class="col_c_icon"> </th>
							<th scope="col" class="col_c_forum">{$this->lang->words['cat_name']}</th>
							<th scope="col" class="col_c_stats stats">{$this->lang->words['stats']}</th>
							<th scope="col" class="col_c_post">{$this->lang->words['last_post_info']}</th>
						</tr>

						<foreach loop="forums:$_data['forum_data'] as $forum_id => $forum_data">
							<if test="forumRedirect:|:$forum_data['redirect_on']">
								<tr class='{parse striping="catTable"} redirect_forum'>
									<td class="altrow">{parse replacement="f_redirect"}</td>
									<td>
										<h4><a href="{parse url=" showforum="{$forum_data['id']}"" seotitle="{$forum_data['name_seo']}" template="showforum" base="public" }"="" title="{$this->lang->words[" go_to_forum']}'="">{$forum_data['name']}</a></h4>
										<p class="desc">{$forum_data['description']}</p>
									</td>
									<td colspan="2">
										{$this->lang->words['rd_hits']}: {parse format_number="$forum_data['redirect_hits']"}
									</td>
								</tr>
							<else>
								<tr class='{parse striping="catTable"}'>
									<td class="altrow">
										<if test="unreadicon:|:$forum_data['img_new_post'] != 'f_locked' && strstr( $forum_data['img_new_post'], 'unread' )">
											<a id="forum_img_{$forum_data[" id']}'="" href="{parse url=" app="forums&module=forums&section=markasread&marktype=forum&forumid={$forum_data['id']}&returntoforumid={$this-">request['f']}&i=1" base="public"}" title="{$this->lang->words['bi_markread']}" class='forum_marker'>
												{parse replacement="{$forum_data['img_new_post']}"}
											</a>
											<script type="text/javascript">
												ipb.global.registerMarker( "forum_img_{$forum_data['id']}", "{$forum_data['img_new_post']}", markerURL + "&forumid={$forum_data['id']}" );
											</script>
										<else>
											{parse replacement="{$forum_data['img_new_post']}"}
										</if>
									</td>
									<td>
										<h4><a href="{parse url=" showforum="{$forum_data['id']}"" seotitle="{$forum_data['name_seo']}" template="showforum" base="public" }"="" title="{$this->lang->words[" go_to_forum']}'="">{$forum_data['name']}</a></h4>
										<p class="desc">{$forum_data['description']}</p>

										<if test="showSubForums:|:$forum_data['show_subforums'] AND count( $forum_data['subforums'] ) AND $forum_data['show_subforums']">
											<h5 class="hide">{$this->lang->words['subforums']}</h5>
											<ol class="subforums1">
<foreach loop="subforums:$forum_data['subforums'] as $__id => $__data">
</ol>
<ol class="subforums">
<if test="showSubForumsLit:|:$__data[3]"><li class="newposts"><else><li><a href="{parse url=" showforum='{$__data[0]}"' seotitle="{$__data[2]}" template="showforum" base="public" }"="" title="{$this->lang->words[" go_to_forum']}'="">{$__data[1]}</a></li>

</ol>
										</if>

										<if test="hasQueuedAndCanSeeIcon:|:!empty($forum_data['_has_queued_and_can_see_icon'])">
											<em class="moderated"><a href='{parse url="showforum={$forum_data[' id']}&modfilter='all"' seotitle="{$forum_data['name_seo']}" template="showforum" base="public" }'="" title="{$this->lang->words[" view_unapproved']}'="">{parse expression="sprintf( $this->lang->words['f_queued'], $forum_data['queued_topics'], $forum_data['queued_posts'])"}</a></em>
										</if>
									</td>
									<td class="altrow stats">
										<ul>
											<li>{$forum_data['topics']} {$this->lang->words['topics']}</li>
											<li>{$forum_data['posts']} {$this->lang->words['replies']}</li>
										</ul>
									</td>
									<td>
										<ul class="last_post">
											<if test="hideLastInfo:|:$forum_data['hide_last_info']">
												<li>{$this->lang->words['f_protected']}</li>
<else>
												<if test="hideDateUrl:|:$forum_data['_hide_last_date']">
													<li>{parse date="$forum_data['last_post']" format="LONG"}</li>
												<else>
												<li><a href='{parse url="showtopic={$forum_data[' last_id']}&view='getlastpost"' base="public" template="showtopic" seotitle="{$forum_data['seo_last_title']}" }'="" title="{$this->lang->words[" view_last_post']}'="">{parse replacement="f_lastpost"}</a> <a href='{parse url="showtopic={$forum_data[' last_id']}&view='getlastpost"' base="public" template="showtopic" seotitle="{$forum_data['seo_last_title']}" }'="" title="{$this->lang->words[" view_last_post']}'="">{parse date="$forum_data['last_post']" format="LONG"}</a></li>
												</if>
												<li> <strong>{$this->lang->words['in']}</strong> {$forum_data['last_topic_title']}</li>
												<li>
													{$this->lang->words['by']} 
													<if test="lastPosterName:|:isset($forum_data['last_poster_name']) AND $forum_data['last_poster_name']">
														<if test="lastPosterID:|:$forum_data['last_poster_id']">
															<a href='{parse url="showuser={$forum_data[' last_poster_id']}"="" template="showuser" seotitle="{$forum_data['seo_last_name']}" base="public" }'="" title="{$this->lang->words[" view_profile']}'="">{$forum_data['last_poster_name']}</a>{parse template="user_popup" group="global" params="$forum_data['last_poster_id'], $forum_data['seo_last_name']"}
														<else>
															{$this->settings['guest_name_pre']}{$forum_data['last_poster_name']}{$this->settings['guest_name_suf']}
														</if>
													<else>
														{$this->lang->words['f_none']}
													</if>
												</li>
											</if>
										</ul>
									</td>
								</tr>


					</tbody></table></div>
				</div>
			</if>
		</foreach>
	</if>
</div>
</div>
<ul id="stat_links" class="filter_bar rounded">
<li><a href="{parse url=" app='core&module=search&do=active"' base="public" }"="" title="{$this->lang->words['today_active_cont']}">{$this->lang->words['new_active_cont']}</a></li>
<li><a href="{parse url=" app='forums&module=extras&section=stats&do=leaders"' base="public" }"="" title="{$this->lang->words['sm_forum_leaders_title']}">{$this->lang->words['sm_forum_leaders']}</a></li>
<li><a href="{parse url=" app='forums&module=extras&section=stats"' base="public" }"="" title="{$this->lang->words['sm_all_posters_title']}">{$this->lang->words['sm_today_posters']}</a></li>
<li><a href="{parse url=" app='members&max_results=20&sort_key=posts&sort_order=desc&filter=ALL"' base="public" seotitle="false" }"="" title="{$this->lang->words['sm_overall_posters_title']}">{$this->lang->words['sm_overall_posters']}</a></li>
</ul>
<div id="board_statistics" class="statistics general_box clearfix">
<if test="showTotals:|:$this->settings['show_totals']">
	<div id="stats">
		<h2>{$this->lang->words['board_stats']}</h2>
		<dl> 
			<dt>{$this->lang->words['total_posts']}</dt>
			<dd>{$stats['info']['total_posts']}</dd>
			<dt>{$this->lang->words['total_members']}</dt>
			<dd>{$stats['info']['mem_count']}</dd>
			<dt>{$this->lang->words['newest_member']}</dt>
			<dd><a href="{$stats[" info']['last_mem_link']}'="" title="{$this->lang->words[" view_profile']}'="">{$stats['info']['last_mem_name']}</a>{parse template="user_popup" group="global" params="$stats['info']['last_mem_id'],$stats['info']['last_mem_seo']"} </dd>
			<dt>{$this->lang->words['online_at_once']}</dt>
			<dd>{$stats['info']['most_online']}
<span class="extra"> {$stats['info']['most_time']}</span></dd>
		</dl>
	</div>
</if>
<if test="showActive:|:$this->settings['show_active']">
	<div id="active_users" class="stats_list">
		<h2>
                {$stats['TOTAL']} {$this->lang->words['active_users_text']} <span>{$this->lang->words['active_users']}</span> 

			<span class="desc">{parse expression="sprintf( $this->lang->words['active_users_detail'], $stats['MEMBERS'], $stats['GUESTS'], $stats['ANON'] )"} | {$this->lang->words['show_by']}: <a href='{parse url="app=members&module=online&sort_order=desc" base="public"}'>{$this->lang->words['oul_click']}</a> {$this->lang->words['or']} <a href='{parse url="app=members&module=online&sort_key=name&sort_order=asc&show_mem=reg" base="public"}'>{$this->lang->words['oul_name']}</a></span>
		</h2>
		<if test="activeNames:|:count($stats['NAMES'])">
			<p>
				<span class="name">{parse expression="implode( ",</span> <span class="name">", $stats['NAMES'] )"}</span>					
			</p>
		</if>
	</div>
</if>
<if test="calendarEventsOuter:|:$calendar_events">
<div id="cal_events" class="stats_list">
	<h2>{$this->lang->words['upcoming_events']}</h2>
	<if test="calendarEventsInner:|:is_array( $calendar_events )">
		<p>
			<span class="name">{parse expression="implode( ",</span> <span class="name">", $calendar_events )"}</span>
		</p>
	<else>
		<p>{$calendar_events}</p>
	</if>
</div>
</if>

<if test="birthdays:|:$birthdays !== FALSE AND is_array( $birthdays['users'] ) AND count( $birthdays['users'] )">
	<div id="cal_bdays" class="stats_list">
		<h2>{$birthdays['count']} {$this->lang->words['birthdays_today']}</h2>
		<p>
			<span class="name">{parse expression="implode( ",</span> <span class="name">", $birthdays['users'] )"}</span>					
		</p>
	</div>
<else>
	<if test="showBirthdaysAlways:|:$this->settings['show_birthdays'] AND !$this->settings['autohide_bday']">
		<div id="cal_bdays" class="stats_list">
			<h2>0 {$this->lang->words['birthdays_today']}</h2>
			<p>{$this->lang->words['no_birth_users']}</p>
		</div>
	</if>
</if>

</div>
<if test="autodst:|:$this->memberData['members_auto_dst'] == 1 AND $this->settings['time_dst_auto_correction']">
<script type="text/javascript">
ipb.vars['dst_on']	= parseInt("{$this->memberData['dst_in_use']}");

ipb.board.checkDST();
</script>
</if>

PS. Znalazłem kod i zrobiłem. // close

Edited by DawPi
Link to comment
Share on other sites

Została wydana nowa wersja - 1.0.1.

Wprowadzone zmiany:

 • naprawiona funkcja zwijania boksa z wiadomością
 • instalacja niewymagająca edycji skinów
 • obsługa emotikon, BBCode i HTML

Nasz kolega już siedział za piracką wersję IPB, Ty też możesz
† Będziemy bronić SB po kres naszych sił †
Nie ma bolca na izolca!!!
Tłumaczes Power

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...
 • 1 month later...

Czy jest możliwość dodania opcji dzięki której będzie można wybrać położenie tabeli (góra,dół) oraz położenie jednocześnie na górze i na dole?

Link to comment
Share on other sites

Czy jest możliwość dodania opcji dzięki której będzie można wybrać położenie tabeli (góra,dół) oraz położenie jednocześnie na górze i na dole?

Pomyślę nad tym.

Bardzo prosta, a za razem bardzo fajna modyfikacja:)

Dzięki za miłe słowa. :)

Nasz kolega już siedział za piracką wersję IPB, Ty też możesz
† Będziemy bronić SB po kres naszych sił †
Nie ma bolca na izolca!!!
Tłumaczes Power

Link to comment
Share on other sites

To mój mod. :P

ACP :a: :system: System :a: Rozszerzenia :a: (JW31) "Category Like" Message on Board Index :a: strzałeczka obok :a: Edytuj rozszerzenie :a:Pliki rozszerzenia i ustaw tak jak na grafice:

pre_1298817125__ipboard-_-_system_-_aplikacje_i_moduly.png

 • Like 1

Nasz kolega już siedział za piracką wersję IPB, Ty też możesz
† Będziemy bronić SB po kres naszych sił †
Nie ma bolca na izolca!!!
Tłumaczes Power

Link to comment
Share on other sites

Nie musisz nic przebudowywać, modyfikacja powinna działać. Jak nie działa, to spróbuj wgrać ją ponownie. :)

Nasz kolega już siedział za piracką wersję IPB, Ty też możesz
† Będziemy bronić SB po kres naszych sił †
Nie ma bolca na izolca!!!
Tłumaczes Power

Link to comment
Share on other sites

Przed chwilą testowane - wszystko u mnie działa jak należy.

Na pewno zapisałeś po edycjach?

Nasz kolega już siedział za piracką wersję IPB, Ty też możesz
† Będziemy bronić SB po kres naszych sił †
Nie ma bolca na izolca!!!
Tłumaczes Power

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.