Skocz do zawartości

Hosting dHosting.pl - 10% rabat!

Patryk

Reklamujemy forum.invisionize.pl !

Rekomendowane odpowiedzi

Wpadłem na pomysł, aby każdy pisał jak zareklamował forum.invisionize.pl.

W jakim celu został założony ten temat ? Po to aby powiększyć społeczność INVISIONIZE.PL :)

Uwaga, obowiązuje zakaz rozzsyłania nielegalnych meilingów, jeżeli jest to twoje forum i chcesz rozesłać meiling to dlaczego nie ? Tylko pamiętaj, aby to było zgodne polskim prawem.

:P

:P

Więc ja zaczynam :

- Oczywiście w statusie Gadu-Gadu widnieje reklama invisionize .

- Dodałem forum do kilkunastu wyszukiwarek.

Jak znajde czas to dodam do katalogów . :P

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję!

Tobie i wszystkim, którzy wpiszą się w tym temacie. :)

 • Lubię to 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

DawPi, może podasz mi tutaj treść mailingu, mam niecałe 30 tyś userów na forum, więc mogę Ci wysłać :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ja też coś mam :) podaj tresć meilinga Dawid.

Edytowane przez Patryk

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

HTML czy .txt podać? :)

 • Lubię to 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Może być html, bądź txt- żaden problem.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

000lxlu18r8ydhfpqbje.jpg

Poszło w internet :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

.txt

Odwiedź nowe, ale prężnie rozwijające się forum dotyczące jednego z najpopularniejszych skryptów for, a mianowicie Invision Power Board, w skrócie IPB lub IP.Board! :P

Co tam znajdziesz:

artykuły - garstka informacji

tutoriale - dostosuj swoje forum do własnych potrzeb

modyfikacje - dograj nowe funkcje

paczki spolszczające - by żyło się lepiej :P

otrzymasz ekspresową pomoc - kiedy coś pójdzie nie tak, pomagamy. Chętnie! :)

i wiele wiele innych - bo świat to za mało ;)

Zapraszamy: http://www.forum.invisionize.pl

HTML:

CODE-BOX

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl" lang="pl">

<head>

<title>Support IP.Board</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2" />

<style type="text/css" media="screen">

body { background: transparent url(http://ipslink.pl/mailing/fadebg.jpg) no-repeat right bottom; font-size: 11px; font-family: Verdana, Arial; color: #000; margin: 0; padding: 0; }

table, tr, td { font-family: Verdana, Arial; font-size: 11px; color: #000; }

textarea { background: #dfe6ef; border: 1px solid #345487; padding: 2px; margin: 0; font-size: 11px; overflow: auto; }

a:link, a:visited, a:active { color: #000055; }

a:hover { color: #333377; text-decoration: undeline; }

.row1 { background: #eef2f7; border-bottom: 1px solid #D1DCEB; border-right: 1px solid #D1DCEB; border-top: 1px solid #FFF; border-left: 1px solid #FFF; font-size: 12px; }

.row2 { background: #f5f9fd; border-bottom: 1px solid #D1DCEB; border-right: 1px solid #D1DCEB; border-top: 1px solid #FFF; border-left: 1px solid #FFF; font-size: 12px; }

.titlebox { background: #fcf8c7; border: 1px solid #345487; padding: 10px; margin: 0 10% 0 10%; text-align: center; }

.pformstrip { background: #d1dceb; color: #3A4F6C; font-weight: bold; padding: 7px; margin: 1px 0 0 0; text-align: left; }

.borderwrap { background: #fff; border: 1px solid #345487; padding: 0; margin: 0; width: 100%; }

.maintitle { background: #fff url(http://ipslink.pl/mailing/tile_cat.gif) repeat-x; color: #fff; font-weight: bold; letter-spacing: 1px; text-align: left; vertical-align: middle; padding: 6px 0 8px 6px; }

#fade { background: #fff url(http://ipslink.pl/mailing/fade.jpg) repeat-x; width: 100%; height: 22px; }

#copy { font-size: 10px; }

#button { background: #fff; color: #fff; font-family: Verdana, Arial; font-size: 11px; }

#logostrip { background: #3860bb url(http://ipslink.pl/mailing/tile_back.gif); height: 20px; }

</style>

</head>

<body>

<a href="http://ipslink.pl"><img src="http://ipslink.pl/ipsdevs.gif" style="position:absolute; right: 0px; top: 0px;" border="0"> </a>

<div id="logostrip"></div>

<div id="fade"></div>

<div class="titlebox">

<b>Witaj <strong>Drogi Użytkowniku!</strong></b><br />

</div>

<br />

<div style="padding: 10px;">

<div class="borderwrap">

<div class="maintitle">Wiadomość</div>

<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="5" align="center" border="0">

<tr>

<td class="row1" width="100%" valign="middle"><p><br />

Odwiedź nowe, ale prężnie rozwijające się forum dotyczące jednego z najpopularniejszych skryptów for, a mianowicie Invision Power Board, w skrócie IPB lub IP.Board! :P</p>

<p><strong>Co tam znajdziesz:</strong></p>

<ul>

<li>artykuły - garstka informacji</li>

<li>tutoriale - dostosuj swoje forum do własnych potrzeb</li>

<li>modyfikacje - dograj nowe funkcje</li>

<li>paczki spolszczające - by żyło się lepiej ;)</li>

<li>otrzymasz ekspresową pomoc - kiedy coś pójdzie nie tak, pomagamy. Chętnie! ;)</li>

<li>i wiele wiele innych - bo świat to za mało ;)</li>

</ul>

<p>Zapraszamy: <a href="http://www.forum.invisionize.pl">http://www.forum.invisionize.pl</a></p></td>

</tr>

</table>

</div>

<br />

<br />

<!-- Support -->

<br />

<center><form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">

<input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick">

<input type="image" src="http://ipslink.pl/paypal.gif" border="0" name="submit" alt="Płać przez system PayPal - jest szybki, bezpłatny i bezpieczny!">

<img alt="" border="0" src="https://www.paypal.com/pl_PL/i/scr/pixel.gif" width="1" height="1">

<input type="hidden" name="encrypted" value="-----BEGIN PKCS7-----MIIHmAYJKoZIhvcNAQcEoIIHiTCCB4UCAQExggEwMIIBLAIBADCBlDCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJ

BgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiBWaWV3MRQwEgYDVQQKEwtQYXlQYWwgSW5jLjETMBEG

A

1UECxQKbGl2ZV9jZXJ0czERMA8GA1UEAxQIbGl2ZV9hcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhb

C

5jb20CAQAwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEgYBFwuTGCfvcGxWCx1Sh3KcoBCdDgkGU193NpzKlhRO9g9mVAm

5

MK0bDRieqXCbVF6KBgv/MM2UyDD4CfH6Xw/hhJnwIzaS+mgzTi1ZqS+wB/HzcxsJcKOvjFx6u0dr5vluof38hhELtwYUUkxRkv24JN6NM/RUV8dVV6dqcpTlCnzELMAkGBSsOAwIaBQAwggEUBgkqhkiG9w0BBwEwFAYIKoZIhvcNAwcECDUC0thCn

xOqgIHwSONJcid4wvB0M01C+gJsAW4QiAmdmrI7q92qLzckyoNNONrdXlQbn+dZ5bY2dHwVhrlgsmaX5

S

eCoXwjc4uo4cUhReji2Euy+QKFkEPXGAElor6/VZFxUFdezZbAs62MWc04V77qpLwkPTGiLJkTij2Z1PmNM80SkoiHWU0YUhc3neLSl++vzNTMo6GDMYrO

Ny4Y5WRUSMjU2siKLhI3bYfBTH2o4FjAqe1xMi4fa4Nxw8b1+VElLvGknCOpJMRItOA4hO1xBVBsKS9t

t

yypCvpUYJ39c5Nq9jchfrA/J1kPQM1Dhs8bITyL6+GuJ7rmoIIDhzCCA4MwggLsoAMCAQICAQAwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgY4xCzAJ

BgNVBAYTAlVTMQswCQYDVQQIEwJDQTEWMBQGA1UEBxMNTW91bnRhaW4gVmlldzEUMBIGA1UEChMLUGF5

U

GFsIEluYy4xEzARBgNVBAsUCmxpdmVfY2VydHMxETAPBgNVBAMUCGxpdmVfYXBpMRwwGgYJKoZIhvcNA

Q

kBFg1yZUBwYXlwYWwuY29tMB4XDTA0MDIxMzEwMTMxNVoXDTM1MDIxMzEwMTMxNVowgY4xCzAJBgNVBA

Y

TAlVTMQswCQYDVQQIEwJDQTEWMBQGA1UEBxMNTW91bnRhaW4gVmlldzEUMBIGA1UEChMLUGF5UGFsIEl

u

Yy4xEzARBgNVBAsUCmxpdmVfY2VydHMxETAPBgNVBAMUCGxpdmVfYXBpMRwwGgYJKoZIhvcNAQkBFg1y

Z

UBwYXlwYWwuY29tMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDBR07d/ETMS1ycjtkpkvjXZe9k+6CieLuLsPumsJ7QC1odNz3sJiCbs2wC0nLE0uLGaEtXynIgRqIddYCHx88pb

5HTXv4SZeuv0Rqq4+axW9PLAAATU8w04qqjaSXgbGLP3NmohqM6bV9kZZwZLR/klDaQGo1u9uDb9lr4Yn+rBQIDAQABo4HuMIHrMB0GA1UdDgQWBBSWn3y7xm8XvVk/UtcKG+wQ1mSUazCBuwYDVR0jBIGzMIGwgBSWn3y7xm8XvVk/UtcKG+wQ1mSUa6GBlKSBkTCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1Nb3Vu

dGFpbiBWaWV3MRQwEgYDVQQKEwtQYXlQYWwgSW5jLjETMBEGA1UECxQKbGl2ZV9jZXJ0czERMA8GA1UE

A

xQIbGl2ZV9hcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhbC5jb22CAQAwDAYDVR0TBAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOBgQCBXzpWmoBa5e9fo6ujionW1hUhPkOBakTr3YCDjbYfvJEiv/2P+IobhOGJr85+XHhN0v4gUkEDI8r2/rNk1m0GA8HKddvTjyGw/XqXa+LSTlDYkqI8OwR8GEYj4efEtcRpRYBxV8KxAW93YDWzFGvruKnnLbDAF6VR5w/cCMn5hzGCAZowggGWAgEBMIGUMIGOMQswCQYDVQQGEwJVUzELMAkGA1UECBMCQ0ExFjAUBgNVBAcTDU1

vdW50YWluIFZpZXcxFDASBgNVBAoTC1BheVBhbCBJbmMuMRMwEQYDVQQLFApsaXZlX2NlcnRzMREwDwY

D

VQQDFAhsaXZlX2FwaTEcMBoGCSqGSIb3DQEJARYNcmVAcGF5cGFsLmNvbQIBADAJBgUrDgMCGgUAoF0w

G

AYJKoZIhvcNAQkDMQsGCSqGSIb3DQEHATAcBgkqhkiG9w0BCQUxDxcNMDgwMjEyMDIwMjE5WjAjBgkqh

k

iG9w0BCQQxFgQUeM2R1wpHhsmrp96e1ZpOQIfn+MwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEgYAAo6AcxXansbTIZG

x

K/3nC7qc5mrbVWh8zrMEuR311Z3EYt5TRE+ViULLzqmzNtmWarIJYpS2JEs3+AV44vUMFhBwOFBozZPFEp

idfx+tdMsdus2Twwaa4T82usbuFrj5ZbguvHt2WdKyO1eaKkgu0bH2WDhngqdXqN/lo8nTlmg==-----END PKCS7-----

">

</form></center>

<!-- / Support -->

<br />

<div style="text-align: center; margin: 0 0 15px 0;">

<span id="copy"><a href="http://www.forum.invisionize.pl">www.forum.invisionize.pl</a> ? 2008 <a href="http://www.ipslink.pl/" target="_blank">DawPi</a></span></div>

</div>

</body>

</html>

Właśnie pisałem :P

p.s. dzięki Gexem za inwencję prawie twórczą ;)

 • Lubię to 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dostępna jest także 2 wersja mailingu:

CODE-BOX
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl" lang="pl">

<head>

<title>Invisionize.pl</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2" />

<style type="text/css" media="screen">

body { background: transparent url(http://ipslink.pl/mailing/fadebg.jpg) no-repeat right bottom; font-size: 11px; font-family: Verdana, Arial; color: #000; margin: 0; padding: 0; }

table, tr, td { font-family: Verdana, Arial; font-size: 11px; color: #000; }

textarea { background: #dfe6ef; border: 1px solid #345487; padding: 2px; margin: 0; font-size: 11px; overflow: auto; }

a:link, a:visited, a:active { color: #000055; }

a:hover { color: #333377; text-decoration: undeline; }

.row1 { background: #eef2f7; border-bottom: 1px solid #D1DCEB; border-right: 1px solid #D1DCEB; border-top: 1px solid #FFF; border-left: 1px solid #FFF; font-size: 12px; }

.row2 { background: #f5f9fd; border-bottom: 1px solid #D1DCEB; border-right: 1px solid #D1DCEB; border-top: 1px solid #FFF; border-left: 1px solid #FFF; font-size: 12px; }

.titlebox { background: #fcf8c7; border: 1px solid #345487; padding: 10px; margin: 0 10% 0 10%; text-align: center; }

.pformstrip { background: #d1dceb; color: #3A4F6C; font-weight: bold; padding: 7px; margin: 1px 0 0 0; text-align: left; }

.borderwrap { background: #fff; border: 1px solid #345487; padding: 0; margin: 0; width: 100%; }

.maintitle { background: #fff url(http://forum.invisionize.pl/style_images/elegance_e/submenu_tile.gif) repeat-x; color: #fff; font-weight: bold; letter-spacing: 1px; text-align: left; vertical-align: middle; padding: 6px 0 8px 6px; }

#fade { background: #fff url(http://ipslink.pl/mailing/fade.jpg) repeat-x; width: 100%; height: 22px; }

#copy { font-size: 10px; }

#button { background: #fff; color: #fff; font-family: Verdana, Arial; font-size: 11px; }

#logostrip { background: #3860bb url(http://forum.invisionize.pl/style_images/elegance_e/main_tile.gif); height: 20px; }

</style>

</head>

<body>

<div id="logostrip"></div>

<div id="fade"></div>

<div class="titlebox">

<b>Witaj <strong>{member_name}</strong></b><br />

</div>

<br />

<div style="padding: 10px;">

<div class="borderwrap">

<div class="maintitle">Wiadomość</div>

<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="5" align="center" border="0">

<tr>

<td class="row1" width="100%" valign="middle"><p><img src="http://forum.invisionize.pl/style_images/elegance_e/logo_sf.jpg" alt="logo" /><br><br>Zapraszamy na forum invisionize.pl !<br />

Co znajdziesz na forum:<br /><br />

* modyfikacje DawPi`ego<br />

* spolszczenia ( ciągle nowe w przygotowaniu )<br />

* tutoriale<br />

* otrzymasz ekspresową pomoc! <br />

* i wiele więcej!<br /><br />

Nie czekaj, nie zwlekaj ! <br /><br /> <a href="http://forum.invisionize.pl">kliknij tutaj!</a>

</p>

</td>

</tr>

</table>

</div>

<br />

<br />

<!-- Support -->

<br />

<!-- / Support -->

<br />

<div style="text-align: center; margin: 0 0 15px 0;">

<span id="copy">Wykorzystano CSS`a, grafikę z <a href="http://www.forum.invisionize.pl">www.forum.invisionize.pl</a> ? 2008 <a href="http://www.ipslink.pl/" target="_blank">DawPi</a></span></div>

</div>

</body>

</html>

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Przenoszę do odpowiedniego działu :)

 • Lubię to 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

U mnie też poszło :) już 1000 maili poszło.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Reklamować coś o bardzo wąskiej tematyce da raczej marny skutek. Każdy kto siedzi w IPB prędzej czy później tu trafi. Radziłbym raczej skupić się na promowaniu zakładania for dyskusyjnych, polecając przy okazji skrypt IPB.

Tak, ale ktoś może siedzi na www.~wymoderowano~ i nie wie jeszcze o tym forum tutaj, więc może trafi :P

Edit: Ajj ta black lista :)invision board, wiesz o co chodzi :)

Jeśli ktoś korzysta z ib.pl to i tu trafi. Poza tym dużo lepszym rozwiązaniem byłoby wypozycjonowanie invisionize.pl w google pod frazami: "Invision Power Board", "IPB". Wtedy każdy admin forum opartego na skrypcie IPB bez problemu by tu trafił. Edytowane przez Livo

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tak, ale ktoś może siedzi na www.~wymoderowano~ i nie wie jeszcze o tym forum tutaj, więc może trafi :P

Edit: Ajj ta black lista :)invision board, wiesz o co chodzi :)

Edytowane przez Dr R.I.P

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

# Na początku użyłem ADDER'a. (Dodawanie do wyszukiwarek).

# Czasami opis na GG.

# Sygnaturka u konkurencji.

# ...i takie tam podobne. :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Rozumiem, że trzebaby podciągnąć stronę w wynikach wyszukiwania? :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jakoś daje radę 'sama', ale wszelka pomoc się przyda. :)

 • Lubię to 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Napisz ticketa do kami, to mistrzyni w pozycjonowaniu :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
;) EEE moje kochanie trochę przesadza, ale na pierwszy rzut oka to kilka poprawek by się zdało :) Edytowane przez kami

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie. :)

 • Lubię to 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jak tylko skończę to co mam pilnie do zrobienia (do końca tygodnia powinnam dać radę) to z miłą chęcią podzielę się spostrzeżeniami ;)

W ramach treningu oczywiście ;)

ps. a czy Tu się można klonować? :)

Edytowane przez kami

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
ps. a czy Tu się można klonować? ;)

Nie rozumiem. :)

 • Lubię to 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Chmm... może to i lepiej, że nie rozumiesz ...

To bardzo dobrze o Tobie świadczy.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

I jak tam? Znalazłaś chwilkę? ;)

 • Lubię to 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

 • Przeglądający   0 użytkowników

  Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.