Jump to content

Hosting dHosting.pl - 10% rabat!

Sign in to follow this  
Patryk

Reklamujemy forum.invisionize.pl !

Recommended Posts

Wpadłem na pomysł, aby każdy pisał jak zareklamował forum.invisionize.pl.

W jakim celu został założony ten temat ? Po to aby powiększyć społeczność INVISIONIZE.PL :)

Uwaga, obowiązuje zakaz rozzsyłania nielegalnych meilingów, jeżeli jest to twoje forum i chcesz rozesłać meiling to dlaczego nie ? Tylko pamiętaj, aby to było zgodne polskim prawem.

:P

:P

Więc ja zaczynam :

- Oczywiście w statusie Gadu-Gadu widnieje reklama invisionize .

- Dodałem forum do kilkunastu wyszukiwarek.

Jak znajde czas to dodam do katalogów . :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dziękuję!

Tobie i wszystkim, którzy wpiszą się w tym temacie. :)

 • Like 1

intermedia - profesjonalne rozwiązania Invision Power Board

---

Chcesz uzyskać szybko i sprawnie pomoc? Uzupełnij wersję i adres w profilu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

DawPi, może podasz mi tutaj treść mailingu, mam niecałe 30 tyś userów na forum, więc mogę Ci wysłać :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

gg zrobione, banner na nowym forum będzie


lyuq8.png

Wykonuję prace graficzne, loga, buttony, edycja szat. Pisać na PW lub GG

Do każdej pracy dołączam plik PSD tak więc edycja nie będzie problemem..

Piszę (nie)poprawnie po polsku pl.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja też coś mam :) podaj tresć meilinga Dawid.

Edited by Patryk

Share this post


Link to post
Share on other sites

HTML czy .txt podać? :)

 • Like 1

intermedia - profesjonalne rozwiązania Invision Power Board

---

Chcesz uzyskać szybko i sprawnie pomoc? Uzupełnij wersję i adres w profilu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Może być html, bądź txt- żaden problem.

Share this post


Link to post
Share on other sites

.txt

Odwiedź nowe, ale prężnie rozwijające się forum dotyczące jednego z najpopularniejszych skryptów for, a mianowicie Invision Power Board, w skrócie IPB lub IP.Board! :P

Co tam znajdziesz:

artykuły - garstka informacji

tutoriale - dostosuj swoje forum do własnych potrzeb

modyfikacje - dograj nowe funkcje

paczki spolszczające - by żyło się lepiej :P

otrzymasz ekspresową pomoc - kiedy coś pójdzie nie tak, pomagamy. Chętnie! :)

i wiele wiele innych - bo świat to za mało ;)

Zapraszamy: http://www.forum.invisionize.pl

HTML:

CODE-BOX

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl" lang="pl">

<head>

<title>Support IP.Board</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2" />

<style type="text/css" media="screen">

body { background: transparent url(http://ipslink.pl/mailing/fadebg.jpg) no-repeat right bottom; font-size: 11px; font-family: Verdana, Arial; color: #000; margin: 0; padding: 0; }

table, tr, td { font-family: Verdana, Arial; font-size: 11px; color: #000; }

textarea { background: #dfe6ef; border: 1px solid #345487; padding: 2px; margin: 0; font-size: 11px; overflow: auto; }

a:link, a:visited, a:active { color: #000055; }

a:hover { color: #333377; text-decoration: undeline; }

.row1 { background: #eef2f7; border-bottom: 1px solid #D1DCEB; border-right: 1px solid #D1DCEB; border-top: 1px solid #FFF; border-left: 1px solid #FFF; font-size: 12px; }

.row2 { background: #f5f9fd; border-bottom: 1px solid #D1DCEB; border-right: 1px solid #D1DCEB; border-top: 1px solid #FFF; border-left: 1px solid #FFF; font-size: 12px; }

.titlebox { background: #fcf8c7; border: 1px solid #345487; padding: 10px; margin: 0 10% 0 10%; text-align: center; }

.pformstrip { background: #d1dceb; color: #3A4F6C; font-weight: bold; padding: 7px; margin: 1px 0 0 0; text-align: left; }

.borderwrap { background: #fff; border: 1px solid #345487; padding: 0; margin: 0; width: 100%; }

.maintitle { background: #fff url(http://ipslink.pl/mailing/tile_cat.gif) repeat-x; color: #fff; font-weight: bold; letter-spacing: 1px; text-align: left; vertical-align: middle; padding: 6px 0 8px 6px; }

#fade { background: #fff url(http://ipslink.pl/mailing/fade.jpg) repeat-x; width: 100%; height: 22px; }

#copy { font-size: 10px; }

#button { background: #fff; color: #fff; font-family: Verdana, Arial; font-size: 11px; }

#logostrip { background: #3860bb url(http://ipslink.pl/mailing/tile_back.gif); height: 20px; }

</style>

</head>

<body>

<a href="http://ipslink.pl"><img src="http://ipslink.pl/ipsdevs.gif" style="position:absolute; right: 0px; top: 0px;" border="0"> </a>

<div id="logostrip"></div>

<div id="fade"></div>

<div class="titlebox">

<b>Witaj <strong>Drogi Użytkowniku!</strong></b><br />

</div>

<br />

<div style="padding: 10px;">

<div class="borderwrap">

<div class="maintitle">Wiadomość</div>

<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="5" align="center" border="0">

<tr>

<td class="row1" width="100%" valign="middle"><p><br />

Odwiedź nowe, ale prężnie rozwijające się forum dotyczące jednego z najpopularniejszych skryptów for, a mianowicie Invision Power Board, w skrócie IPB lub IP.Board! :P</p>

<p><strong>Co tam znajdziesz:</strong></p>

<ul>

<li>artykuły - garstka informacji</li>

<li>tutoriale - dostosuj swoje forum do własnych potrzeb</li>

<li>modyfikacje - dograj nowe funkcje</li>

<li>paczki spolszczające - by żyło się lepiej ;)</li>

<li>otrzymasz ekspresową pomoc - kiedy coś pójdzie nie tak, pomagamy. Chętnie! ;)</li>

<li>i wiele wiele innych - bo świat to za mało ;)</li>

</ul>

<p>Zapraszamy: <a href="http://www.forum.invisionize.pl">http://www.forum.invisionize.pl</a></p></td>

</tr>

</table>

</div>

<br />

<br />

<!-- Support -->

<br />

<center><form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">

<input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick">

<input type="image" src="http://ipslink.pl/paypal.gif" border="0" name="submit" alt="Płać przez system PayPal - jest szybki, bezpłatny i bezpieczny!">

<img alt="" border="0" src="https://www.paypal.com/pl_PL/i/scr/pixel.gif" width="1" height="1">

<input type="hidden" name="encrypted" value="-----BEGIN PKCS7-----MIIHmAYJKoZIhvcNAQcEoIIHiTCCB4UCAQExggEwMIIBLAIBADCBlDCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJ

BgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiBWaWV3MRQwEgYDVQQKEwtQYXlQYWwgSW5jLjETMBEG

A

1UECxQKbGl2ZV9jZXJ0czERMA8GA1UEAxQIbGl2ZV9hcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhb

C

5jb20CAQAwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEgYBFwuTGCfvcGxWCx1Sh3KcoBCdDgkGU193NpzKlhRO9g9mVAm

5

MK0bDRieqXCbVF6KBgv/MM2UyDD4CfH6Xw/hhJnwIzaS+mgzTi1ZqS+wB/HzcxsJcKOvjFx6u0dr5vluof38hhELtwYUUkxRkv24JN6NM/RUV8dVV6dqcpTlCnzELMAkGBSsOAwIaBQAwggEUBgkqhkiG9w0BBwEwFAYIKoZIhvcNAwcECDUC0thCn

xOqgIHwSONJcid4wvB0M01C+gJsAW4QiAmdmrI7q92qLzckyoNNONrdXlQbn+dZ5bY2dHwVhrlgsmaX5

S

eCoXwjc4uo4cUhReji2Euy+QKFkEPXGAElor6/VZFxUFdezZbAs62MWc04V77qpLwkPTGiLJkTij2Z1PmNM80SkoiHWU0YUhc3neLSl++vzNTMo6GDMYrO

Ny4Y5WRUSMjU2siKLhI3bYfBTH2o4FjAqe1xMi4fa4Nxw8b1+VElLvGknCOpJMRItOA4hO1xBVBsKS9t

t

yypCvpUYJ39c5Nq9jchfrA/J1kPQM1Dhs8bITyL6+GuJ7rmoIIDhzCCA4MwggLsoAMCAQICAQAwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgY4xCzAJ

BgNVBAYTAlVTMQswCQYDVQQIEwJDQTEWMBQGA1UEBxMNTW91bnRhaW4gVmlldzEUMBIGA1UEChMLUGF5

U

GFsIEluYy4xEzARBgNVBAsUCmxpdmVfY2VydHMxETAPBgNVBAMUCGxpdmVfYXBpMRwwGgYJKoZIhvcNA

Q

kBFg1yZUBwYXlwYWwuY29tMB4XDTA0MDIxMzEwMTMxNVoXDTM1MDIxMzEwMTMxNVowgY4xCzAJBgNVBA

Y

TAlVTMQswCQYDVQQIEwJDQTEWMBQGA1UEBxMNTW91bnRhaW4gVmlldzEUMBIGA1UEChMLUGF5UGFsIEl

u

Yy4xEzARBgNVBAsUCmxpdmVfY2VydHMxETAPBgNVBAMUCGxpdmVfYXBpMRwwGgYJKoZIhvcNAQkBFg1y

Z

UBwYXlwYWwuY29tMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDBR07d/ETMS1ycjtkpkvjXZe9k+6CieLuLsPumsJ7QC1odNz3sJiCbs2wC0nLE0uLGaEtXynIgRqIddYCHx88pb

5HTXv4SZeuv0Rqq4+axW9PLAAATU8w04qqjaSXgbGLP3NmohqM6bV9kZZwZLR/klDaQGo1u9uDb9lr4Yn+rBQIDAQABo4HuMIHrMB0GA1UdDgQWBBSWn3y7xm8XvVk/UtcKG+wQ1mSUazCBuwYDVR0jBIGzMIGwgBSWn3y7xm8XvVk/UtcKG+wQ1mSUa6GBlKSBkTCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1Nb3Vu

dGFpbiBWaWV3MRQwEgYDVQQKEwtQYXlQYWwgSW5jLjETMBEGA1UECxQKbGl2ZV9jZXJ0czERMA8GA1UE

A

xQIbGl2ZV9hcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhbC5jb22CAQAwDAYDVR0TBAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOBgQCBXzpWmoBa5e9fo6ujionW1hUhPkOBakTr3YCDjbYfvJEiv/2P+IobhOGJr85+XHhN0v4gUkEDI8r2/rNk1m0GA8HKddvTjyGw/XqXa+LSTlDYkqI8OwR8GEYj4efEtcRpRYBxV8KxAW93YDWzFGvruKnnLbDAF6VR5w/cCMn5hzGCAZowggGWAgEBMIGUMIGOMQswCQYDVQQGEwJVUzELMAkGA1UECBMCQ0ExFjAUBgNVBAcTDU1

vdW50YWluIFZpZXcxFDASBgNVBAoTC1BheVBhbCBJbmMuMRMwEQYDVQQLFApsaXZlX2NlcnRzMREwDwY

D

VQQDFAhsaXZlX2FwaTEcMBoGCSqGSIb3DQEJARYNcmVAcGF5cGFsLmNvbQIBADAJBgUrDgMCGgUAoF0w

G

AYJKoZIhvcNAQkDMQsGCSqGSIb3DQEHATAcBgkqhkiG9w0BCQUxDxcNMDgwMjEyMDIwMjE5WjAjBgkqh

k

iG9w0BCQQxFgQUeM2R1wpHhsmrp96e1ZpOQIfn+MwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEgYAAo6AcxXansbTIZG

x

K/3nC7qc5mrbVWh8zrMEuR311Z3EYt5TRE+ViULLzqmzNtmWarIJYpS2JEs3+AV44vUMFhBwOFBozZPFEp

idfx+tdMsdus2Twwaa4T82usbuFrj5ZbguvHt2WdKyO1eaKkgu0bH2WDhngqdXqN/lo8nTlmg==-----END PKCS7-----

">

</form></center>

<!-- / Support -->

<br />

<div style="text-align: center; margin: 0 0 15px 0;">

<span id="copy"><a href="http://www.forum.invisionize.pl">www.forum.invisionize.pl</a> ? 2008 <a href="http://www.ipslink.pl/" target="_blank">DawPi</a></span></div>

</div>

</body>

</html>

Właśnie pisałem :P

p.s. dzięki Gexem za inwencję prawie twórczą ;)

 • Like 1

intermedia - profesjonalne rozwiązania Invision Power Board

---

Chcesz uzyskać szybko i sprawnie pomoc? Uzupełnij wersję i adres w profilu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dostępna jest także 2 wersja mailingu:

CODE-BOX
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl" lang="pl">

<head>

<title>Invisionize.pl</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2" />

<style type="text/css" media="screen">

body { background: transparent url(http://ipslink.pl/mailing/fadebg.jpg) no-repeat right bottom; font-size: 11px; font-family: Verdana, Arial; color: #000; margin: 0; padding: 0; }

table, tr, td { font-family: Verdana, Arial; font-size: 11px; color: #000; }

textarea { background: #dfe6ef; border: 1px solid #345487; padding: 2px; margin: 0; font-size: 11px; overflow: auto; }

a:link, a:visited, a:active { color: #000055; }

a:hover { color: #333377; text-decoration: undeline; }

.row1 { background: #eef2f7; border-bottom: 1px solid #D1DCEB; border-right: 1px solid #D1DCEB; border-top: 1px solid #FFF; border-left: 1px solid #FFF; font-size: 12px; }

.row2 { background: #f5f9fd; border-bottom: 1px solid #D1DCEB; border-right: 1px solid #D1DCEB; border-top: 1px solid #FFF; border-left: 1px solid #FFF; font-size: 12px; }

.titlebox { background: #fcf8c7; border: 1px solid #345487; padding: 10px; margin: 0 10% 0 10%; text-align: center; }

.pformstrip { background: #d1dceb; color: #3A4F6C; font-weight: bold; padding: 7px; margin: 1px 0 0 0; text-align: left; }

.borderwrap { background: #fff; border: 1px solid #345487; padding: 0; margin: 0; width: 100%; }

.maintitle { background: #fff url(http://forum.invisionize.pl/style_images/elegance_e/submenu_tile.gif) repeat-x; color: #fff; font-weight: bold; letter-spacing: 1px; text-align: left; vertical-align: middle; padding: 6px 0 8px 6px; }

#fade { background: #fff url(http://ipslink.pl/mailing/fade.jpg) repeat-x; width: 100%; height: 22px; }

#copy { font-size: 10px; }

#button { background: #fff; color: #fff; font-family: Verdana, Arial; font-size: 11px; }

#logostrip { background: #3860bb url(http://forum.invisionize.pl/style_images/elegance_e/main_tile.gif); height: 20px; }

</style>

</head>

<body>

<div id="logostrip"></div>

<div id="fade"></div>

<div class="titlebox">

<b>Witaj <strong>{member_name}</strong></b><br />

</div>

<br />

<div style="padding: 10px;">

<div class="borderwrap">

<div class="maintitle">Wiadomość</div>

<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="5" align="center" border="0">

<tr>

<td class="row1" width="100%" valign="middle"><p><img src="http://forum.invisionize.pl/style_images/elegance_e/logo_sf.jpg" alt="logo" /><br><br>Zapraszamy na forum invisionize.pl !<br />

Co znajdziesz na forum:<br /><br />

* modyfikacje DawPi`ego<br />

* spolszczenia ( ciągle nowe w przygotowaniu )<br />

* tutoriale<br />

* otrzymasz ekspresową pomoc! <br />

* i wiele więcej!<br /><br />

Nie czekaj, nie zwlekaj ! <br /><br /> <a href="http://forum.invisionize.pl">kliknij tutaj!</a>

</p>

</td>

</tr>

</table>

</div>

<br />

<br />

<!-- Support -->

<br />

<!-- / Support -->

<br />

<div style="text-align: center; margin: 0 0 15px 0;">

<span id="copy">Wykorzystano CSS`a, grafikę z <a href="http://www.forum.invisionize.pl">www.forum.invisionize.pl</a> ? 2008 <a href="http://www.ipslink.pl/" target="_blank">DawPi</a></span></div>

</div>

</body>

</html>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Przenoszę do odpowiedniego działu :)

 • Like 1

intermedia - profesjonalne rozwiązania Invision Power Board

---

Chcesz uzyskać szybko i sprawnie pomoc? Uzupełnij wersję i adres w profilu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

U mnie też poszło :) już 1000 maili poszło.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Reklamować coś o bardzo wąskiej tematyce da raczej marny skutek. Każdy kto siedzi w IPB prędzej czy później tu trafi. Radziłbym raczej skupić się na promowaniu zakładania for dyskusyjnych, polecając przy okazji skrypt IPB.

Tak, ale ktoś może siedzi na www.~wymoderowano~ i nie wie jeszcze o tym forum tutaj, więc może trafi :P

Edit: Ajj ta black lista :)invision board, wiesz o co chodzi :)

Jeśli ktoś korzysta z ib.pl to i tu trafi. Poza tym dużo lepszym rozwiązaniem byłoby wypozycjonowanie invisionize.pl w google pod frazami: "Invision Power Board", "IPB". Wtedy każdy admin forum opartego na skrypcie IPB bez problemu by tu trafił. Edited by Livo

C# developer

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tak, ale ktoś może siedzi na www.~wymoderowano~ i nie wie jeszcze o tym forum tutaj, więc może trafi :P

Edit: Ajj ta black lista :)invision board, wiesz o co chodzi :)

Edited by Dr R.I.P

Share this post


Link to post
Share on other sites

# Na początku użyłem ADDER'a. (Dodawanie do wyszukiwarek).

# Czasami opis na GG.

# Sygnaturka u konkurencji.

# ...i takie tam podobne. :)


In, and Out.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Rozumiem, że trzebaby podciągnąć stronę w wynikach wyszukiwania? :)


Sikając z wiatrem idziesz na łatwiznę....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jakoś daje radę 'sama', ale wszelka pomoc się przyda. :)

 • Like 1

intermedia - profesjonalne rozwiązania Invision Power Board

---

Chcesz uzyskać szybko i sprawnie pomoc? Uzupełnij wersję i adres w profilu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Napisz ticketa do kami, to mistrzyni w pozycjonowaniu :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
;) EEE moje kochanie trochę przesadza, ale na pierwszy rzut oka to kilka poprawek by się zdało :) Edited by kami

Sikając z wiatrem idziesz na łatwiznę....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie. :)

 • Like 1

intermedia - profesjonalne rozwiązania Invision Power Board

---

Chcesz uzyskać szybko i sprawnie pomoc? Uzupełnij wersję i adres w profilu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jak tylko skończę to co mam pilnie do zrobienia (do końca tygodnia powinnam dać radę) to z miłą chęcią podzielę się spostrzeżeniami ;)

W ramach treningu oczywiście ;)

ps. a czy Tu się można klonować? :)

Edited by kami

Sikając z wiatrem idziesz na łatwiznę....

Share this post


Link to post
Share on other sites
ps. a czy Tu się można klonować? ;)

Nie rozumiem. :)

 • Like 1

intermedia - profesjonalne rozwiązania Invision Power Board

---

Chcesz uzyskać szybko i sprawnie pomoc? Uzupełnij wersję i adres w profilu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chmm... może to i lepiej, że nie rozumiesz ...

To bardzo dobrze o Tobie świadczy.


Sikając z wiatrem idziesz na łatwiznę....

Share this post


Link to post
Share on other sites

I jak tam? Znalazłaś chwilkę? ;)

 • Like 1

intermedia - profesjonalne rozwiązania Invision Power Board

---

Chcesz uzyskać szybko i sprawnie pomoc? Uzupełnij wersję i adres w profilu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.