Skocz do zawartości

Hosting dHosting.pl - 10% rabat! :-)

WSPIERAJ forum :)

Piotr Marian Krzysztof

Witajcie, dodanie zakładki regulamin

Rekomendowane odpowiedzi

Witajcie, gdziekolwiek wkleję kod z tego forum to albo wyskakują 2 zakładki i brak podświetlenia zakładki, albo wgl tego nie ma:


W którym miejscu to dodać by była dodatkowa zakłądka prócz FORUM, UŻYTKOWNICY i chce jeszcze zakłądkę Regulamin, próbowałem dziś na wszelkie sposoby lecz jak wyżej, nieraz się udało dodać lecz podświetlenie zostawało na 1 zakładce. IPB 3.4.9

 

 

<!DOCTYPE html>
	<html lang="en" <if test="fbcenabled:|:IPSLib::fbc_enabled() === TRUE || $this->settings['fbc_appid']"> xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml"</if>>
	<head>
		<meta charset="{$this->settings['gb_char_set']}" />
		<title>{$header_items['title']}<if test="pagenumberintitle:|:$header_items['page']"> {$this->lang->words['page_title_page']} {$header_items['page']}</if></title>
		<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
		<link rel="shortcut icon" href='<if test="$this->registry->output->isHTTPS">{$this->settings['board_url_https']}<else />{$this->settings['board_url']}</if>/favicon.ico' />
		<link rel="image_src" href='{$this->settings['meta_imagesrc']}' />
		<script type='text/javascript'>
		//<![CDATA[
			jsDebug			= {parse expression="intval($this->settings['_jsDebug'])"}; /* Must come before JS includes */
			USE_RTE			= 1;
			DISABLE_AJAX	= parseInt({$this->settings['disable_text_ajax']}); /* Disables ajax requests where text is sent to the DB; helpful for charset issues */
			inACP			= false;
			var isRTL		= false;
			var rtlIe		= '';
			var rtlFull		= '';
		//]]>
		</script>
		{parse template="includeCSS" group="global" params="$css"}
		{parse template="includeMeta" group="global" params="$metaTags"}
		<meta property="og:title" content="{$this->registry->output->encodeMetaTagContent( str_replace( ' - ' . $this->settings['board_name'], '', $header_items['title'] ) )}"/>
		<meta property="og:site_name" content="{$this->registry->output->encodeMetaTagContent( $this->settings['board_name'] )}"/>
		<meta property="og:image" content="{$this->settings['meta_imagesrc']}"/>
		<meta property="og:type" content="article" />
		<if test="isLargeTouch:|:$this->registry->output->isLargeTouchDevice()">
		<!-- <meta name="viewport" content="width=device-width;"> -->
		</if>
		<if test="isSmallTouch:|:$this->registry->output->isSmallTouchDevice()">
		<meta name="viewport" content="width=1024px">
		</if>
		{parse template="_ipbfsConfig" group="global" params=""}
		<script type='text/javascript' src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js"></script>
		<script type='text/javascript'>!window.jQuery && document.write('<script src="{style_images_url}/js/jquery.min.js"><\/script>')</script>
		<script type='text/javascript' src="{style_images_url}/js/cookie.js"></script>
		<script type='text/javascript' src="{style_images_url}/js/ipbforumskins.js"></script>
		{parse template="includeJS" group="global" params="$jsModules"}
		{parse template="includeFeeds" group="global" params="$documentHeadItems"}
		{parse template="includeRTL" group="global" params=""}		
		{parse template="includeVars" group="global" params="$header_items"}
	</head>
	<body id='ipboard_body'>
		<p id='content_jump' class='hide'><a href='#j_content' title='{$this->lang->words['jump_to_content']}' accesskey='m'>{$this->lang->words['jump_to_content']}</a></p>
		<div id='ipbwrapper'>
			<!-- ::: TOP BAR: Sign in / register or user drop down and notification alerts ::: -->			
					<if test="accessreports:|:$this->memberData['is_mod'] OR !empty($this->memberData['access_report_center']) || ($this->memberData['g_access_cp'] AND !$this->settings['security_remove_acp_link'])">
						<div id='admin_bar'><div class='wrapper'>
							<if test="showacplink:|:$this->memberData['g_access_cp'] AND !$this->settings['security_remove_acp_link']">
								<ul class='ipsList_inline right'>
                <li>
									<a href="{$this->settings['_admin_link']}" title='{$this->lang->words['admin_cp']}' target="_blank">{$this->lang->words['login_to_acp']}</a>
								</li>
                </ul>
							</if>
            <ul class='ipsList_inline left'>
							<li><a href="{parse url="app=core&amp;module=modcp" base="public"}" title='{$this->lang->words['gbl_modcp_link']}'>{$this->lang->words['gbl_modcp_link']}</a></li>
							<if test="rclink:|:$this->memberData['access_report_center'] && $this->memberData['_cache']['report_num'] > 0">
								<li class='active'>
									<a href="{parse url="app=core&amp;module=reports&amp;do=index" base="public"}" title='{$this->lang->words['view_reports']}'>{$this->memberData['_cache']['report_num']} {$this->lang->words['report_member_bar']}</a>
								</li>
							</if>
						</ul></div></div>
					</if>
			<!-- ::: BRANDING STRIP: Logo and search box ::: -->
			<div id='branding'><div class='wrapper'>
        <div id='logo'>
          <if test="brandingBar:|:ipsRegistry::$applications[ $this->registry->getCurrentApplication() ]['hasCustomHeader']">
            {parse template="overwriteHeader" group="{current_app}_global" params=""}
          <else />
            {parse template="defaultHeader" group="global" params=""}
          </if>
        </div>
        <if test="canSearch:|:$this->memberData['g_use_search']">{parse template="quickSearch" group="global" params=""}</if>
			</div></div>
      
      <div id='nav_wrap'><div class='wrapper clearfix'>
      
      <if test="memberbox:|:$this->memberData['member_id']">
						<div id='user_navigation' class='logged_in'>
							<ul class='ipsList_inline'>
								<li><a href="{parse url="showuser={$this->memberData['member_id']}" seotitle="{$this->memberData['members_seo_name']}" template="showuser" base="public"}" title='{$this->lang->words['your_profile']}'>
                  <img src='{$this->memberData['pp_small_photo']}' alt="{$this->memberData['members_display_name']}{$this->lang->words['users_photo']}" class='user_photo' />
                </a></li>
                <li><a id='user_link' href="{parse url="showuser={$this->memberData['member_id']}" seotitle="{$this->memberData['members_seo_name']}" template="showuser" base="public"}" title='{$this->lang->words['your_profile']}'>{$this->memberData['members_display_name']} &nbsp;<span id='user_link_dd'></span></a></li>							
								<if test="showInboxNotify:|:! ( ! $this->memberData['member_id'] && $this->settings['force_login'] ) && !($this->settings['board_offline'] && !$this->memberData['g_access_offline'])">
									<if test="messengerlink:|:$this->memberData['g_use_pm'] AND $this->memberData['members_disable_pm'] == 0">
										<li><a data-clicklaunch="getInboxList" id='inbox_link' href='{parse url="app=members&amp;module=messaging" base="public"}' title='{$this->lang->words['your_messenger']}'><img src="{style_images_url}/clear.gif" alt="" /><if test="notifications:|:$this->memberData['msg_count_new']"><span class='ipsHasNotifications'>{$this->memberData['msg_count_new']}</span></if>&nbsp;</a></li>
									</if>
									<li><a data-clicklaunch="getNotificationsList" id='notify_link' href="{parse url="app=core&amp;module=usercp&amp;area=notificationlog" base="public"}" title="{$this->lang->words['notifications_at_the_top']}"><img src="{style_images_url}/clear.gif" alt="" /><if test="notifications:|:$this->memberData['notification_cnt']"><span class='ipsHasNotifications'>{$this->memberData['notification_cnt']}</span></if>&nbsp;</a></li>
								</if>
  							<li><a href="{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=login&amp;do=logout&amp;k={$this->member->form_hash}" base="public"}">{$this->lang->words['log_out']}</a></li>								
								<if test="authenticating:|:$this->memberData['member_group_id'] == $this->settings['auth_group']">
									<li><a href="{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=register&amp;do=reval" base="public"}" title='{$this->lang->words['resend_val']}'>{$this->lang->words['resend_val']}</a></li>
								</if>
							</ul>
						</div>
						<!-- ::: USER DROP DOWN MENU ::: -->
						<div id='user_link_menucontent' class='ipsHeaderMenu clearfix boxShadow' style='display: none'>
							<a href="{parse url="showuser={$this->memberData['member_id']}" seotitle="{$this->memberData['members_seo_name']}" template="showuser" base="public"}" title='{$this->lang->words['your_profile']}' class='ipsUserPhotoLink left'>
								<img src='{$this->memberData['pp_small_photo']}' alt="{parse expression="sprintf($this->lang->words['users_photo'],$this->memberData['members_display_name'])"}" class='ipsUserPhoto ipsUserPhoto_medium photo' />
							</a>
							
							<div class='left'>
								<if test="canUpdateStatus:|:$this->registry->getClass('memberStatus')->canCreate( $this->memberData ) && !($this->settings['board_offline'] && !$this->memberData['g_access_offline'])">
									<form id='statusForm' action='{$this->settings['base_url']}app=members&amp;module=profile&amp;section=status&amp;do=new&amp;k={$this->member->form_hash}&amp;id={$this->memberData['member_id']}' method='post'>
										<input type='text' id='statusUpdateGlobal' name='content' class='input_text' style='width: 97%' /><br />
										<input type='submit' id='statusSubmitGlobal' class='ipsButton_secondary' value='{$this->lang->words['global_update_status']}' />
										<if test="update:|:(IPSLib::twitter_enabled() OR IPSLib::fbc_enabled() ) AND ( $this->memberData['fb_uid'] OR $this->memberData['twitter_id'] )">
											&nbsp;&nbsp;
											<if test="updateTwitter:|:IPSLib::twitter_enabled() AND ( $this->memberData['twitter_id'] )"><input type='checkbox' id='su_TwitterGlobal' value='1' name='su_Twitter' /> <label for='su_TwitterGlobal' class='desc ipsType_smaller'>Twitter</label></if> &nbsp; 
											<if test="updateFacebook:|:IPSLib::fbc_enabled() AND ( $this->memberData['fb_uid'] )">&nbsp;<input type='checkbox' id='su_FacebookGlobal' value='1' name='su_Facebook' /> <label for='su_FacebookGlobal' class='desc ipsType_smaller'>Facebook</label></if>
										</if>
										<br />
										<hr />
									</form>
								</if>
									<ul id='links'>
										<li id='user_profile'><a href='{parse url="showuser={$this->memberData['member_id']}" seotitle="{$this->memberData['members_seo_name']}" template="showuser" base="public"}' title='{$this->lang->words['your_profile']}'>{$this->lang->words['my_profile']}</a></li>
										<li id='user_ucp'><a href="{parse url="app=core&amp;module=usercp" base="public"}" title="{$this->lang->words['cp_tool_tip']}">{$this->lang->words['your_cp']}</a></li>
										<li id='user_content'><a href="{parse url="app=core&amp;module=search&amp;do=user_activity&amp;mid={$this->memberData['member_id']}" base="public"}" title="{$this->lang->words['my_content_link']}">{$this->lang->words['my_content_link']}</a></li>
										<if test="userLikeLink:|:count( IPSLib::getEnabledApplications('like') )">
											<li id='user_likes'><a href='{parse url="app=core&amp;module=search&amp;do=followed" base="public"}' title='{$this->lang->words['your_likes']}'>{$this->lang->words['your_likes']}</a></li>
										</if>
										<if test="nobbyNoMates:|:$this->settings['friends_enabled'] && $this->memberData['g_can_add_friends']">
											<li id='user_friends'><a href='{parse url="app=members&amp;module=profile&amp;section=friends&amp;do=list" base="public"}' title="{$this->lang->words['manage_friends']}" class='manage_friends'>{$this->lang->words['manage_friends']}</a></li>
										</if>
										<li id='user_enemies'><a href='{parse url="app=core&amp;module=usercp&amp;tab=core&amp;area=ignoredusers" base="public"}' title="{$this->lang->words['manage_ignored_users']}" class='manage_enemies'>{$this->lang->words['manage_ignored_users']}</a></li>
										<if test="bloglink:|:IPSLib::appIsInstalled('blog')">
											<li id='user_blog'><a href="{parse url="app=blog&amp;module=manage" base="public" template="manageblog" seotitle="false"}">{$this->lang->words['manage_blogs']}</a></li>
										</if>
										<if test="pmLink:|:$this->memberData['members_disable_pm'] != 2">
											<li id='user_pm'><a href="{parse url="app=members&module=messaging" base="public"}">{$this->lang->words['user_dd_go_pm']}</a></li>
										</if>
										<if test="gallerylink:|:$this->memberData['has_gallery'] AND IPSLib::appIsInstalled('gallery')">
											<li id='user_gallery'><a href='{parse url="app=gallery&amp;user={$this->memberData['member_id']}" base="public" seotitle="{$this->memberData['members_seo_name']}" template="useralbum"}' title="{$this->lang->words['go_to_my_gallery']}">{$this->lang->words['my_gallery']}</a></li>
										</if>
										<if test="nexuslink:|:IPSLib::appIsInstalled('nexus')">
											<li id='user_nexus'><a href='{parse url="app=nexus&amp;module=clients" base="public"}' title="{$this->lang->words['client_area']}">{$this->lang->words['client_area']}</a></li>
										</if>
									</ul>
							</div>
						</div>
					<else />
						<div id='user_navigation' class='not_logged_in'>
							
							<ul class='ipsList_inline'>
								<li>
									<span class='services'>
										<if test="limFacebook:|:IPSLib::loginMethod_enabled('facebook')">
											<a href='{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=login&amp;serviceClick=facebook" base="public"}'>{parse replacement="lim_facebook"}</a>
										</if>
										<if test="limTwitter:|:IPSLib::loginMethod_enabled('twitter')">
											<a href='{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=login&amp;serviceClick=twitter" base="public"}'>{parse replacement="lim_twitter"}</a>
										</if>
										<if test="limWindows:|:IPSLib::loginMethod_enabled('live')">
											<a href='{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=login&amp;do=process&amp;use_live=1&amp;auth_key={$this->member->form_hash}" base="public"}'>{parse replacement="lim_windows"}</a>
										</if>
									</span>
									<a href='{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=login" base="public"}' title='{$this->lang->words['sign_in']}' id='sign_in'><img src="{style_images_url}/user_login.png" alt="" /> {$this->lang->words['sign_in']}</a>
								</li>
								<li>
									<a href="{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=register" base="public"}" title='{$this->lang->words['register']}' id='register_link'><img src="{style_images_url}/user_register.png" alt="" /> {$this->lang->words['register']}</a>
								</li>
							</ul>
						</div>
					</if>
      
			<!-- ::: APPLICATION TABS ::: -->
		<div id='primary_nav' class='clearfix'>
        <ul class='ipsList_inline' id='community_app_menu'>
          <if test="showhomeurl:|:$this->settings['home_url'] AND $this->settings['home_name']">
            <li id='nav_home' class='left'><a href='{$this->settings['home_url']}' title='{$this->lang->words['homepage_title']}' rel="home">{$this->settings['home_name']}</a></li>
					</if>
          <if test="hasCustomPrimaryNavigation:|:!empty($header_items['primary_navigation_menu'])">
              {$header_items['primary_navigation_menu']}
            <else />
          <if test="applicationsloop:|:is_array($header_items['applications']) AND count($header_items['applications'])">
            <foreach loop="applications:$header_items['applications'] as $data">
              <if test="showingapp:|:$data['app_show']">
                {parse variable="appActive" default="" oncondition="$data['app_active']" value="active"}
                <li id='nav_app_{$data['app_dir']}' class="left {parse variable="appActive"}"><a href='{parse url="{$data['app_link']}" seotitle="{$data['app_seotitle']}" template="{$data['app_template']}" base="{$data['app_base']}"}' title='{parse expression="sprintf( $this->lang->words['go_to_prefix'], IPSLib::getAppTitle($data['app_dir']) )"}'>{IPSLib::getAppTitle($data['app_dir'])}</a></li>
							</if>
            </foreach>
          </if></if>
          <if test="$this->settings['navDropdown']=='yes'">
          <li class='left'><a href="#" class='ipbmenu' id='primary_extra'>Extra links <img src='{$this->settings['img_url']}/useropts_arrow.png' /></a></li>
          </if>
          <if test="$this->settings['defaultMoreDropdown']=='yes'">
          <li id='nav_other_apps' style='display: none'>
            <a href='#' class='ipbmenu' id='more_apps'>{$this->lang->words['more_apps']} <img src='{$this->settings['img_url']}/useropts_arrow.png' /></a>
          </li>
          </if>
        </ul>
        <if test="$this->settings['defaultMoreDropdown']=='yes'">
			<script type='text/javascript'>
				if( $('primary_nav') ){ ipb.global.activateMainMenu(); }
			</script>
        </if>
			</div>
      
			<if test="$this->settings['navDropdown']=='yes'">
			<ul id='primary_extra_menucontent' class='ipbmenu_content' style='display: none'>
				<li><a href='#'>Extra Link</a></li>
				<li><a href='#'>Extra Link</a></li>
				<li><a href='#'>Extra Link</a></li>
			</ul>
			<script type='text/javascript'>
				new ipb.Menu($('primary_extra'),$('primary_extra_menucontent'));
			</script>
			</if>
      
      </div></div>
			
      <div class='wrapper clear'>
      
			<!-- ::: MAIN CONTENT AREA ::: -->
			<div id='content' class='clearfix'>
				<!-- ::: NAVIGATION BREADCRUMBS ::: -->

					<div id='secondary_navigation' class='clearfix'>
          
						<ol class='breadcrumb top ipsList_inline left' id='breadcrumb'>
							<php>$this->did_first = 0;</php>
							<if test="switchnavigation:|:!$this->settings['remove_forums_nav'] OR ipsRegistry::$current_application == 'forums'">
								<li itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb" <if test="!$this->did_first">class='first'</if>>
									<a href='{parse url="act=idx" seotitle="false" base="public"}' itemprop="url">
										<span itemprop="title">{$this->settings['board_name']}</span>
									</a>
								</li>
								<if test="didfirstnav:|:$this->did_first=1"></if>
							</if>
							<foreach loop="navigation:$items['navigation'] as $idx => $data">
								<li itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb" <if test="!$this->did_first">class='first'</if>>
									 <if test="navigationlink:|:$data[1]"><a href='{parse url="{$data[1]}" base="$data[4]" seotitle="$data[2]" template="$data[3]"}' title='{$this->lang->words['nav_return_to']} {$data[0]}' itemprop="url"></if><span itemprop="title">{$data[0]}</span><if test="closenavigationlink:|:$data[1]"></a></if>
								</li>
								<if test="forsuredidfirstnav:|:$this->did_first=1"></if>
							</foreach>
						</ol>
            
           <ul id='secondary_links' class='ipsList_inline right'>
            <if test="siteruleslink:|:$this->settings['gl_show'] and $this->settings['gl_title']"><li><a href='<if test="ruleslink:|:$this->settings['gl_link']">{$this->settings['gl_link']}<else />{parse url="app=forums&amp;module=extras&amp;section=boardrules" base="public"}</if>'><if test="siterulestitle:|:$this->settings['gl_title']">{$this->settings['gl_title']}<else />{$this->lang->words['board_rules']}</if></a></li></if>
            <li><a href='{parse url="app=core&amp;module=search&amp;do=viewNewContent&amp;search_app=<if test="viewnewcontentapp:|:$this->registry->getCurrentApplication() != 'core' AND IPSLib::appIsSearchable( $this->registry->getCurrentApplication() )">{$this->registry->getCurrentApplication()}<else />forums</if>" base="public"}' accesskey='2'>{$this->lang->words['view_new_posts']}</a></li>
            <if test="showQuickNav:|:! ( ! $this->memberData['member_id'] && $this->settings['force_login'] ) && !($this->settings['board_offline'] && !$this->memberData['g_access_offline']) && $this->memberData['g_view_board']">
            <li><a href="{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=navigation&amp;inapp={parse expression="IPS_APP_COMPONENT"}" base="public"}" rel="quickNavigation" accesskey='9' id='quickNavLaunch' title="{$this->lang->words['launch_quicknav']}"><img src="{style_images_url}/icon_quicknav.png" alt="" /></a></li>
            </if>
            <if test="$this->settings['showFacebook']=='yes'">
            <li><a href="http://www.facebook.com/{$this->settings['facebookName']}" title="Visit us on Facebook"><img src="{style_images_url}/social_facebook.png" alt="" /></a></li>
            </if>
            <if test="$this->settings['showTwitter']=='yes'">
            <li><a href="http://twitter.com/#!/{$this->settings['twitterName']}" title="Follow us on Twitter"><img src="{style_images_url}/social_twitter.png" alt="" /></a></li>
            </if>
            <if test="$this->settings['showYoutube']=='yes'">
            <li><a href="http://www.youtube.com/user/{$this->settings['youtubeName']}" title="Watch us on YouTube"><img src="{style_images_url}/social_youtube.png" alt="" /></a></li>
            </if>
          </ul>
		</div>

        
				
        <noscript>
          <div class='message error'>
            <strong>{$this->lang->words['gbl_no_js_title']}</strong>
            <p>{$this->lang->words['gbl_no_js']}</p>
          </div>
          <br />
        </noscript>
  		
			<!-- ::: MAIN CONTENT AREA ::: -->
			<div id='content' class='clearfix'>
				
        

        <if test="($this->settings['guestMessage']=='yes') AND !($this->memberData['member_id'])">
        <div class='guestMessage'>
        	<strong>Witamy na {$this->settings['board_name']}</strong><br />
          Zarejestruj się teraz, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych funkcji. Po zarejestrowaniu się i zalogowaniu będziesz mógł tworzyć tematy, publikować odpowiedzi na istniejące wątki, dawać reputację innym członkom, dodawać znajomych, aktualizować posty, zarządzać profilem i wiele innych. Jeśli masz już konto, <a href='{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=login" base="public"}'>zaloguj się tutaj</a> - w przeciwnym razie <a href='{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=register" base="public"}'>utwórz konto</a> za darmo już dziś!
        </div>
        </if>

        <noscript>
          <div class='message error'>
            <strong>{$this->lang->words['gbl_no_js_title']}</strong>
            <p>{$this->lang->words['gbl_no_js']}</p>
          </div>
          <br />
        </noscript>
				<!-- ::: CONTENT ::: -->
<if test="hasHeaderAd:|:$items['adHeaderCode']">
          <div class='ipsAd'>{$items['adHeaderCode']}</div>
        </if>
				<if test="mainpageContent:|:$html">{$html}</if>
<if test="hasFooterAd:|:$items['adFooterCode']">
          <div class='ipsAd'>{$items['adFooterCode']}</div>
        </if>
				<ol class='breadcrumb bottom ipsList_inline left clearfix clear'>
					<if test="countnavbottom:|:count( $items['navigation'] )">
						<php>$this->did_first_bottom = 0;</php>
						<if test="switchnavigationbottom:|:!$this->settings['remove_forums_nav'] OR ipsRegistry::$current_application == 'forums'">
							<li><a href='{parse url="act=idx" seotitle="false" base="public"}'>{$this->settings['board_name']}</a></li>
							<if test="didfirstnavbottom:|:$this->did_first_bottom=1"></if>
						</if>
						<foreach loop="navigationbottom:$items['navigation'] as $idx => $data">
							<li><if test="didfirstappnowbottom:|:$this->did_first_bottom"><span class='nav_sep'>{parse replacement="f_nav_sep"}</span></if> <if test="navigationlink:|:$data[1]"><a href='{parse url="{$data[1]}" base="$data[4]" seotitle="$data[2]" template="$data[3]"}' title='{$this->lang->words['nav_return_to']} {$data[0]}'></if><span>{$data[0]}</span><if test="closenavigationlink:|:$data[1]"></a></if></li>
							<if test="forsuredidfirstnavbottom:|:$this->did_first_bottom=1"></if>
						</foreach>
					<else />
						<li>&nbsp;</li>
					</if>
				</ol>
			</div>
			<!-- ::: FOOTER (Change skin, language, mark as read, etc) ::: -->
			<div id='footer_utilities' class='clearfix clear'>
				<a rel="nofollow" href='#top' id='backtotop' title='{$this->lang->words['go_to_top']}'><img src='{$this->settings['img_url']}/top.png' alt='' /></a>
				{$footer_items['copyright']}
                {parse replacement="skinlink"}
				<ul class='ipsList_inline left'>
					<li>
					<img src='{$this->settings['img_url']}/feed.png' alt='{$this->lang->words['rss_feed']}' id='rss_feed' class='clickable' />
					</li>
					<if test="skinchangerOuter:|: ! $this->member->is_not_human">
						<if test="uagentlocked:|:$this->memberData['userAgentLocked'] AND ! $this->memberData['userAgentBypass']">
							<li id='useragent_msg'>
								{$this->lang->words['skin_browser_set']} <a href='#' data-clicklaunch='changeSkin' data-skinid='unlockUserAgent'>{$this->lang->words['override_browser_theme']}</a>
							</li>
						<else />
						<if test="isTouchDevice:|:$this->registry->output->isTouchDevice()">
							<li>
								<a href='#' data-clicklaunch='changeSkin' data-skinid='setAsMobile'>{$this->lang->words['set_mobile_theme']}</a>
							</li>
						</if>
						<if test="skinchangerInner:|:count($footer_items['skin_chooser']) > 1">
							<li>
								<a rel="nofollow" id='new_skin' href='#'>{$this->lang->words['change_theme']}</a>			
								<ul id='new_skin_menucontent' class='ipbmenu_content with_checks' style='display: none'>
									<foreach loop="$footer_items['skin_chooser'] as $skin">
										<li <if test="$skin['selected']">class='selected'</if>>
											<a href='#' data-clicklaunch='changeSkin' data-skinid='{$skin['id']}'>{$skin['title']}</a>
										</li>
									</foreach>
								</ul>
							</li>
						</if>
						</if>
					</if>
					<if test="langchooser:|: ! $this->member->is_not_human && count( $footer_items['lang_chooser']['options'] ) > 1">
						<li>
							<a rel="nofollow" href='#' id='new_language'>{$footer_items['lang_chooser']['default']}</a>							
							<ul id='new_language_menucontent' class='ipbmenu_content with_checks' style='display: none'>
								<foreach loop="$footer_items['lang_chooser']['options'] as $lang">
									<li <if test="$lang['selected']">class='selected'</if>>
										<a href="{$this->lang->changeLanguageUrl( $lang['id'] )}">{$lang['title']}</a>
									</li>
								</foreach>
							</ul>
						</li>
					</if>
					<if test="markRead:|: ( ! $this->member->is_not_human ) && ( $this->memberData['member_id'] || $this->settings['topic_marking_guests'] )">
						<li>
							<a rel="nofollow" id='mark_all_read' href="{parse url="app=forums&amp;module=forums&amp;section=markasread&amp;marktype=all&amp;k={$this->member->form_hash}" base="public"}" title='{$this->lang->words['mark_all_as_read']}'>{$this->lang->words['mark_board_as_read']}</a>
							<ul id='mark_all_read_menucontent' class='ipbmenu_content' style='display: none'>
								<foreach loop="$footer_items['mark_read_apps'] as $app => $appData">
									<li>
										<if test="hideRcForPerms:|:$this->memberData['showReportCenter'] OR $app != 'core'">
											<a href="{parse url="app=forums&amp;module=forums&amp;section=markasread&amp;marktype=app&amp;markApp={$app}&amp;k={$this->member->form_hash}" base="public"}"><if test="isCoreRC:|:$app=='core'">{$this->lang->words['markread_rc_link']}<else />{IPSLib::getAppTitle($app)}</if></a>
										</if>
									</li>
								</foreach>
								<li>
									<a href="{parse url="app=forums&amp;module=forums&amp;section=markasread&amp;marktype=all&amp;k={$this->member->form_hash}" base="public"}"><strong>{$this->lang->words['mark_all_as_read']}</strong></a>
								</li>
							</ul>
						</li>
					</if>
					<if test="privvy:|:$this->settings['priv_title']"><li><a rel="nofollow" href='{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=privacy" template="privacy" seotitle="false" base="public"}'>{$this->settings['priv_title']}</a></li></if>
					<li>
						<a href="{parse url="app=core&amp;module=help" base="public"}" title='{$this->lang->words['view_help']}' rel="help" accesskey='6'>{$this->lang->words['sj_help']}</a>
					</li>				
				</ul>
			</div>
			<if test="showdebuglevel:|:$this->memberData['member_id'] and $this->settings['debug_level']">
				<div id='ipsDebug_footer'>
					<strong>{$this->lang->words['time_now']}</strong> {$footer_items['time']}
					<if test="lastvisit:|:$this->memberData['member_id'] AND $this->memberData['last_visit']"><strong>{$this->lang->words['you_last_visit']}</strong> {parse date="$this->memberData['last_visit']" format="short"}</if>
					<strong>{$this->lang->words['stat_exec']}</strong> {$stats['ex_time']} <if test="isfloat:|:is_float($stats['ex_time'])">{$this->lang->words['stats_sec']}</if>
					<strong>{$this->lang->words['stat_load']}</strong> {$stats['server_load']}
					<strong>{$this->lang->words['stat_queries']}</strong> {$stats['queries']} <if test="sqldebuglink:|:IPS_SQL_DEBUG_MODE"><a href='{parse url="{$this->settings['query_string_safe']}&amp;debug=1" base="public"}'></if>{$this->lang->words['stats_queries']}<if test="closesqldebuglink:|:IPS_SQL_DEBUG_MODE"></a></if>
					<strong>{$this->lang->words['stat_gzip']}</strong> {$stats['gzip_status']}
				</div>
			</if>
			<div id='stats_div'>{$stats['task']}</div>
			<if test="includeLightboxDoReal:|:$this->settings['do_include_lightbox_real']">
				{parse template="include_lightbox_real" group="global" params=""}
			<else />
				<script type="text/javascript">
					ipb.global.lightBoxIsOff();
				</script>
			</if>
		</div></div></div>
		<if test="!$this->memberData['member_id']">
			{parse template="inlineLogin" group="global" params=""}
		</if>

	<if test="$this->settings['defaultMoreDropdown']=='yes'">
	<script type='text/javascript'>
		if( $('primary_nav') ){  ipb.global.activateMainMenu(); }
	</script>
	</if>

    <if test="vigLinkEnabled:|:$this->settings['viglink_enabled'] and ( !$this->settings['viglink_groups'] or IPSMember::isInGroup( $this->memberData, explode( ',', $this->settings['viglink_groups'] ) ) )">
      <script type="text/javascript">
       var vglnk = { api_url: '//api.viglink.com/api',
              key: '{$this->settings['viglink_api_key']}'<if test="$this->settings['viglink_subid']">,
              sub_id: '{$this->settings['sub_id']}'
              </if>
             };
      
       (function(d, t) {
        var s = d.createElement(t); s.type = 'text/javascript'; s.async = true;
        s.src = ('https:' == document.location.protocol ? vglnk.api_url :
             '//cdn.viglink.com/api') + '/vglnk.js';
        var r = d.getElementsByTagName(t)[0]; r.parentNode.insertBefore(s, r);
       }(document, 'script'));
      </script>
    </if>

	</body>
</html>

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Czy brak podświetlenia tak doskwiera? :) Treść się wyświetla poprawnie?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jak dokładnie dodałeś ten link? Pokaż taki blok linii z 20 sztuk, by ta wstawiona była mniej więcej w środku tego fragmentu.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
<!-- ::: APPLICATION TABS ::: -->
		<div id='primary_nav' class='clearfix'>
        <ul class='ipsList_inline' id='community_app_menu'>
          <if test="showhomeurl:|:$this->settings['home_url'] AND $this->settings['home_name']">
            <li id='nav_home' class='left'><a href='{$this->settings['home_url']}' title='{$this->lang->words['homepage_title']}' rel="home">{$this->settings['home_name']}</a></li>
					</if>
          <if test="hasCustomPrimaryNavigation:|:!empty($header_items['primary_navigation_menu'])">
              {$header_items['primary_navigation_menu']}
            <else />
          <if test="applicationsloop:|:is_array($header_items['applications']) AND count($header_items['applications'])">
            <foreach loop="applications:$header_items['applications'] as $data">
              <if test="showingapp:|:$data['app_show']">
                {parse variable="appActive" default="" oncondition="$data['app_active']" value="active"}
                <li id='nav_app_{$data['app_dir']}' class="left {parse variable="appActive"}"><a href='{parse url="{$data['app_link']}" seotitle="{$data['app_seotitle']}" template="{$data['app_template']}" base="{$data['app_base']}"}' title='{parse expression="sprintf( $this->lang->words['go_to_prefix'], IPSLib::getAppTitle($data['app_dir']) )"}'>{IPSLib::getAppTitle($data['app_dir'])}</a></li>
							</if>
            </foreach>
          </if></if>
          <if test="$this->settings['navDropdown']=='yes'">
          <li class='left'><a href="#" class='ipbmenu' id='primary_extra'>Extra links <img src='{$this->settings['img_url']}/useropts_arrow.png' /></a></li>
          </if>
          <if test="$this->settings['defaultMoreDropdown']=='yes'">
          <li id='nav_other_apps' style='display: none'>
            <a href='#' class='ipbmenu' id='more_apps'>{$this->lang->words['more_apps']} <img src='{$this->settings['img_url']}/useropts_arrow.png' /></a>
             <li><a href='TUTAJ LINK'>Regulamin</a></li>
          </li>
          </if>
        </ul>
        <if test="$this->settings['defaultMoreDropdown']=='yes'">
			<script type='text/javascript'>
				if( $('primary_nav') ){ ipb.global.activateMainMenu(); }
			</script>
        </if>
			</div>
      
			<if test="$this->settings['navDropdown']=='yes'">
			<ul id='primary_extra_menucontent' class='ipbmenu_content' style='display: none'>
				<li><a href='#'>Extra Link</a></li>
				<li><a href='#'>Extra Link</a></li>
				<li><a href='#'>Extra Link</a></li>
			</ul>
			<script type='text/javascript'>
				new ipb.Menu($('primary_extra'),$('primary_extra_menucontent'));
			</script>
			</if>
      
      </div></div>
			
      <div class='wrapper clear'>
      

 

 

Na czerwono miejsce gdzie to dodaje.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wszystko tu masz:

<li><a href='TUTAJ LINK' <if test="$this->request['section'] == 'boardrules'"> klasa na aktywnosc</if>>Regulamin</a></li>

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
<li><a href='TUTAJ LINK' <if test="$this->request['section'] == 'boardrules'"> class="left {parse variable="appActive"}"</if>>Regulamin</a></li>

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się


 • Przeglądający   0 użytkowników

  Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.

×