Jump to content

(DP32) Forum Icons


DawPi
 Share

Recommended Posts

Tak przy okazji dodam, że w subdziałach wszystko gra. Nie wiem dlaczego widok na stronie głównej tej ikonki nie chce się podmienić.

Nie jestem jakimś skończonym debilem by nie domyśleć się błędu ale tu jest mi ciężko cokolwiek zrobić.

Czyżby brakowało czegoś? A może to wina stylu? Tylko dlaczego skoro subdziały podmieniło, a działy już nie?

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
 

<if test="$this->settings['hoverDescriptions']='no'"></if>
<if test="$this->settings['removeStatsColumn']='no'"></if>
<if test="$this->settings['customForumIcons']='no'"></if>
<!-- -->
{parse js_module="board"}
{parse variable="sidebar_enabled" default="$show_side_blocks"}
<if test="boardIndexTop:|:true"></if>
<div id='board_index' class='ipsLayout <if test="sideBarEnabledL:|:$this->templateVars['sidebar_enabled']">ipsLayout_withright</if> ipsLayout_largeright clearfix <if test="sidebarclosed:|:IPSCookie::get('hide_sidebar') == '1'">no_sidebar</if>'>    
    <div id='categories' class='ipsLayout_content clearfix'>
    <!-- CATS AND FORUMS -->
        <if test="cats_forums:|:is_array( $cat_data ) AND count( $cat_data )">
            <foreach loop="categories:$cat_data as $_data">
                <if test="cat_has_forums:|:is_array( $_data['forum_data'] ) AND count( $_data['forum_data'] )">
                    <div id='category_{$_data['cat_data']['id']}' class='category_block block_wrap'>
                        {parse replacement="header_start"}<h3 class='maintitle'>
                            <a class='toggle right' href='#' title="{parse expression="sprintf( $this->lang->words['toggle_cat'], IPSText::striptags( IPSText::htmlspecialchars($_data['cat_data']['name'] ) ) )"}">{parse expression="sprintf( $this->lang->words['toggle_cat'], $_data['cat_data']['name'] )"}</a> <a href="{parse url="showforum={$_data['cat_data']['id']}" seotitle="{$_data['cat_data']['name_seo']}" template="showforum" base="public"}" title='{parse expression="sprintf( $this->lang->words['view_cat'], IPSText::striptags( IPSText::htmlspecialchars($_data['cat_data']['name'] ) ) )"}'>{$_data['cat_data']['name']}</a>
                        </h3>{parse replacement="header_end"}
                        <div class='ipsBox table_wrap removeDefault'>
                            <div class='ipsBox_container'>
                                <table class='ipb_table' summary="{$this->lang->words['forums_in_cat']} '{$_data['cat_data']['name']}'">
                                    <tr class='header hide'>
                                        <th scope='col' class='col_c_icon'>&nbsp;</th>
                                        <th scope='col' class='col_c_forum'>{$this->lang->words['cat_name']}</th>
                                        <if test="$this->settings['removeStatsColumn']=='no'"><th scope='col' class='col_c_stats stats'>{$this->lang->words['stats']}</th></if>
                                        <if test="canSeeLastInfoHeader:|:$this->memberData['gbw_view_last_info']"><th scope='col' class='col_c_post'>{$this->lang->words['last_post_info']}</th></if>
                                    </tr>
                                    <!-- / CAT HEADER -->
                                    <foreach loop="forums:$_data['forum_data'] as $forum_id => $forum_data">
                                        <if test="forumRedirect:|:$forum_data['redirect_on']">
                                            <tr class='redirect_forum' id='f_{$forum_data['id']}'>
                                                <td class='col_c_icon'>
                                                    <if test="hasUnread:|:$forum_data['_has_unread']">
                                                        <a id='forum_img_{$forum_data['id']}' href="{parse url="app=forums&module=forums&section=markasread&marktype=forum&forumid={$forum_data['id']}&returntoforumid={$this->request['f']}&i=1" base="public"}" data-tooltip="{$this->lang->words['bi_markread']}" class='forum_marker'><if test="$forum_data['icon'] != '' AND $forum_data['icon'] !='0'">{$forum_data['icon']}<else /><img src='{$this->settings['img_url']}/f_icon.png' /></if></a>                                                        
                                                    <else />
                                                        <if test="$forum_data['icon'] != '' AND $forum_data['icon'] !='0'">{$forum_data['icon']}<else /><img src='{$this->settings['img_url']}/f_icon_read.png' /></if>
                                                    </if>   
                                                </td>
                                                <td <if test="$this->settings['removeStatsColumn']=='no'"><if test="canSeeLastInfoRedirect:|:$this->memberData['gbw_view_last_info']">colspan='2'</if></if> class='col_c_forum'>
                                                    <h4 class='forum_name'><strong class='highlight_unread'><a href="{parse url="showforum={$forum_data['id']}" seotitle="{$forum_data['name_seo']}" template="showforum" base="public"}" title='{parse expression="IPSText::striptags( IPSText::htmlspecialchars( $forum_data['name'] ) )"}'>{$forum_data['name']}</a></strong></h4>
                                                    <if test="$forum_data['description']"><if test="$this->settings['hoverDescriptions']=='yes'"><span class='forum_desc_pos'><span class='forum_desc_con'><span class='forum_description'>{$forum_data['description']}</span></span></span><else /><p class='desc forum_desc'>{$forum_data['description']}</p></if></if>
                                                </td>
                                                <td class='desc'>
                                                    <ul class='last_post ipsType_small'>
                                                                                    <li class='desc lighter'><em>{parse format_number="$forum_data['redirect_hits']"} {$this->lang->words['rd_hits']}</em></li>
                                                                                </ul>
                                                </td>
                                            </tr>
                                        <else />
                                            <tr class='<if test="hasUnreadClass:|:$forum_data['_has_unread']">unread<else />notnew</if>'>
                                                <td class='col_c_icon'>
                                                    <if test="hasUnread:|:$forum_data['_has_unread']">
                                                        <a id='forum_img_{$forum_data['id']}' href="{parse url="app=forums&amp;module=forums&amp;section=markasread&amp;marktype=forum&amp;forumid={$forum_data['id']}&amp;returntoforumid={$this->request['f']}&amp;i=1" base="public"}" data-tooltip="{$this->lang->words['bi_markread']}" class='forum_marker'>                                                    
                                                        <if test="$this->settings['customForumIcons']=='yes'">
                                                            <php>
                                                                $imageURL = "{$this->settings['img_url']}";
                                                                $imageFolder = basename($imageURL);
                                                                $forumId = $forum_data['id'];
                                                            </php>
                                                            <if test="is_file( DOC_IPS_ROOT_PATH . '/' . PUBLIC_DIRECTORY . '/style_images/' . $imageFolder . '/forum_images/' . $forumId . '.png' )">
                                                                <img src="{style_images_url}/forum_images/{$forum_data['id']}.png" alt="" />
                                                            <else />
                                                                <img src="{style_images_url}/forum_images/default.png" alt="" />
                                                            </if>    
                                                        <else />
                                                            <img src='{$this->settings['img_url']}/f_icon.png' />
                                                        </if>
                                                        </a>
                                                    <else />
                                                        <if test="$this->settings['customForumIcons']=='yes'">
                                                            <php>
                                                                $imageURL = "{$this->settings['img_url']}";
                                                                $imageFolder = basename($imageURL);
                                                                $forumId = $forum_data['id'];
                                                            </php>
                                                            <if test="is_file( DOC_IPS_ROOT_PATH . '/' . PUBLIC_DIRECTORY . '/style_images/' . $imageFolder . '/forum_images/' . $forumId . '.png' )">
                                                                <img src="{style_images_url}/forum_images/{$forum_data['id']}.png" alt="" <if test="$this->memberData['member_id']">class='fadedForumIcon'</if> />
                                                            <else />
                                                                <img src="{style_images_url}/forum_images/default.png" alt="" <if test="$this->memberData['member_id']">class='fadedForumIcon'</if> />
                                                            </if>
                                                        <else />
                                                            <img src='{$this->settings['img_url']}/f_icon_read.png' />
                                                        </if>
                                                    </if>
                                                </td>
                                                <td class='col_c_forum'>
                                                    
                                                    <h4 class='forum_name'>
                                                        <if test="hasQueuedAndCanSeeIcon:|:!empty($forum_data['_has_queued_and_can_see_icon'])">
                                                            <a href='{parse url="showforum={$forum_data['id']}&amp;modfilter=unapproved" seotitle="{$forum_data['name_seo']}" template="showforum" base="public"}' title='{$this->lang->words['view_unapproved']}' class='ipsBadge ipsBadge_orange' data-tooltip="{parse expression="sprintf( $this->lang->words['f_queued'], $forum_data['queued_topics'], $forum_data['queued_posts'])"}" style='vertical-align: top'>{$this->lang->words['f_queued_badge']}</a>
                                                        </if>
                                                        <strong class='highlight_unread'><a href="{parse url="showforum={$forum_data['id']}" seotitle="{$forum_data['name_seo']}" template="showforum" base="public"}" title='{parse expression="IPSText::striptags( IPSText::htmlspecialchars( $forum_data['name'] ) )"}'>{$forum_data['name']}</a></strong> <if test="$this->settings['customForumIcons']=='yes'"><if test="$forum_data['_has_unread']"><span class='ipsBadge ipsBadge_orange' style='vertical-align: top; margin-left: 5px;'>NEW</span></if></if>
                                                    </h4>

                                                    <if test="$forum_data['description']"><if test="$this->settings['hoverDescriptions']=='yes'"><span class='forum_desc_pos'><span class='forum_desc_con'><span class='forum_description'>{$forum_data['description']}</span></span></span><else /><p class='desc forum_desc'>{$forum_data['description']}</p></if></if>
<if test="$this->settings['removeStatsColumn']=='yes'"><div class='forum_stats'><span>{$this->lang->words['topics']}:</span> {$forum_data['topics']}  &nbsp; <span>{$this->lang->words['replies']}:</span> {$forum_data['posts']}</div></if>    

                                                    <if test="showSubForums:|:$forum_data['show_subforums'] AND count( $forum_data['subforums'] ) AND $forum_data['show_subforums']">
                                                        <ol class='ipsList_inline ipsType_small subforums' id='subforums_{$forum_data['id']}'>
                                                            <foreach loop="subforums:$forum_data['subforums'] as $__id => $__data">
                                                                <if test="showSubForumsLit:|:$__data[3]"><li class='unread'><else /><li></if>
                                                                    <a href="{parse url="showforum={$__data[0]}" seotitle="{$__data[2]}" template="showforum" base="public"}" title='{parse expression="IPSText::striptags( IPSText::htmlspecialchars($__data[1]) )"}'>{$__data[1]}</a>
                                                                </li>
                                                            </foreach>
                                                        </ol>
                                                    </if>
                                                                                    
                                                </td>
                                                <if test="$this->settings['removeStatsColumn']=='no'"><td class='col_c_stats ipsType_small'>
                                                    <ul>
                                                        <li>{$forum_data['topics']} {$this->lang->words['topics']}</li>
                                                        <li>{$forum_data['posts']} {$this->lang->words['replies']}</li>
                                                    </ul>
                                                </td></if>
                                                <if test="canSeeLastInfo:|:$this->memberData['gbw_view_last_info']">
                                                <td class='col_c_post'>
                                                    <if test="hideLastInfo:|:$forum_data['hide_last_info']">
                                                        <ul class='last_post'>
                                                            <li class='desc lighter'><em>{$this->lang->words['f_protected']}</em></li>
                                                        </ul>
                                                    <else />
<if test="hideTopicInTitle:|:$forum_data['_hide_last_date']">
                                                        {parse template="userSmallPhoto" group="global" params="array('member_id' => $forum_data['last_poster_id'], 'members_seo_name' => $forum_data['seo_last_name'], 'pp_small_photo' => $forum_data['pp_small_photo'], 'alt' => '' )"}
                                                        <else />
                                                        {parse template="userSmallPhoto" group="global" params="array('member_id' => $forum_data['last_poster_id'], 'members_seo_name' => $forum_data['seo_last_name'], 'pp_small_photo' => $forum_data['pp_small_photo'], 'alt' => sprintf( $this->lang->words['bindex_userphoto_alt'], $forum_data['last_title'], $forum_data['members_display_name'] ) )"}
</if>
                                                        <ul class='last_post ipsType_small'>
                                                            <if test="!$forum_data['last_id']">
                                                                <li class='desc lighter'><em>{$this->lang->words['f_none']}</em></li>
                                                            <else />
                                                                <li>
                                                                    <span class='highlight_unread'>{$forum_data['last_topic_title']}</span>
                                                                </li>
                                                                <li>
                                                                    <span class='desc lighter blend_links'>
                                                                    <if test="hideDateUrl:|:$forum_data['_hide_last_date']">
                                                                        {parse date="$forum_data['last_post']" format="DATE"}
                                                                    <else />
                                                                        <a href='{parse url="showtopic={$forum_data['last_id']}&amp;view=getlastpost" base="public" template="showtopic" seotitle="{$forum_data['seo_last_title']}"}' title='{$this->lang->words['view_last_post']}'>{parse date="$forum_data['last_post']" format="DATE"}</a>
                                                                    </if></span>
                                                                    <if test="lastPosterID:|:$forum_data['last_poster_id']">
                                                                        {$this->lang->words['by']} {parse template="userHoverCard" group="global" params="$forum_data"}
                                                                    </if>
                                                                </li>
                                                            </if>
                                                            
                                                        </ul>
                                                    </if>
                                                </td></if>
                                            </tr>
                                        </if>
                                    </foreach>
                                </table>
                            </div>
                        </div>{parse replacement="box_end"}
                        <br />
                    </div>
                </if>
            </foreach>
        </if>
    </div>
    <if test="sideBarEnabled2:|:$this->templateVars['sidebar_enabled']">
        <div id='index_stats' class='ipsLayout_right clearfix' <if test="sidebarclosed2:|:IPSCookie::get('hide_sidebar') == '1'">style='display: none'</if>>
            <foreach loop="side_blocks:$side_blocks as $block">
                {$block}
            </foreach>
        </div>
        <a href='#' id='toggle_sidebar' title='{$this->lang->words['toggle_sidebar']}' data-closed="{$this->lang->words['_laquo']}" data-open="&times;">&nbsp;</a>
    </if>
</div>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
    var markerURL  = ipb.vars['base_url'] + "app=forums&module=ajax&section=markasread&i=1"; // Ajax URL so don't use &amp;
    var unreadIcon = "<img src='{$this->settings['img_url']}/f_icon_read.png' />";
    
    <if test="markercatforums:|:is_array( $cat_data ) AND count( $cat_data )">
        <foreach loop="markercategories:$cat_data as $_data">
            <if test="markerhasforums:|:is_array( $_data['forum_data'] ) AND count( $_data['forum_data'] )">
                <foreach loop="markerforums:$_data['forum_data'] as $forum_id => $forum_data">
                    <if test="markernotredirect:|:!$forum_data['redirect_on']">
                        <if test="markerhasunread:|:$forum_data['_has_unread']">
    ipb.global.registerMarker( "forum_img_{$forum_data['id']}", "{$forum_data['img_new_post']}", markerURL + "&forumid={$forum_data['id']}" );
                        </if>
                    </if>
                </foreach>
            </if>
        </foreach>
    </if>
//]]>
</script>
<if test="showTotals:|:$this->settings['show_totals']">
    <div id='board_stats'>        
        <ul class='ipsType_small ipsList_inline'>
            <li class='clear'>
                <span class='value'>{$stats['info']['total_posts']}</span>
                {$this->lang->words['total_posts']}
            </li>
            <li class='clear'>
                <span class='value'>{$stats['info']['mem_count']}</span>
                {$this->lang->words['total_members']}
            </li>
            <li class='clear'>
                {IPSMember::makeProfileLink( $stats['info']['last_mem_name'], $stats['info']['last_mem_id'], $stats['info']['last_mem_seo'], 'value' )}
                {$this->lang->words['newest_member']}
            </li>
            <li class='clear' data-tooltip="{$stats['info']['most_time']}">
                <span class='value'>{$stats['info']['most_online']}</span>
                {$this->lang->words['online_at_once']}
            </li>
        </ul>
    </div>
</if>
<div id='board_statistics' class='statistics clearfix'>
    <h4 class='statistics_head clearfix'><ul id='stat_links' class='ipsList_inline right ipsType_small'>
        <if test="statsLinks:|:1==1"> <!-- Hook point -->
            <li><a href="{parse url="app=forums&amp;module=extras&amp;section=stats&amp;do=leaders" base="public"}" title="{$this->lang->words['sm_forum_leaders_title']}">{$this->lang->words['sm_forum_leaders']}</a></li>
            <li><a href="{parse url="app=forums&amp;module=extras&amp;section=stats" base="public"}" title="{$this->lang->words['sm_all_posters_title']}">{$this->lang->words['sm_today_posters']}</a></li>
            <li><a href="{parse url="app=members&amp;module=list&amp;max_results=20&amp;sort_key=posts&amp;sort_order=desc&amp;filter=ALL" base="public" seotitle="false"}" title="{$this->lang->words['sm_overall_posters_title']}">{$this->lang->words['sm_overall_posters']}</a></li>
            <if test="reputationEnabled:|:$this->settings['reputation_enabled']">
                <li>
                    <a href="{parse url="app=members&amp;module=reputation&amp;section=most" base="public" template="most_liked" seotitle="most_liked"}">
                        <if test="reputationType:|:$this->settings['reputation_point_types'] == 'like'">
                            {$this->lang->words['most_rep_likes']}
                        <else />
                            {$this->lang->words['most_rep_rep']}
                        </if>
                    </a>
                </li>
            </if>
        </if>
    </ul>
<if test="showActive:|:$this->settings['show_active'] && $this->memberData['gbw_view_online_lists']">{parse expression="sprintf( $this->lang->words['online_right_now'], $stats['TOTAL'] )"} {$this->lang->words['active_users']}</if></h4>
    <if test="$this->settings['show_active']"><p class='statistics_brief desc'>
        {parse expression="sprintf( $this->lang->words['active_users_detail'], $stats['MEMBERS'], $stats['GUESTS'], $stats['ANON'] )"}
        <if test="onlineListEnabled:|:$this->settings['allow_online_list']">&nbsp;&nbsp;<a href='{parse url="app=members&amp;module=online&amp;sort_order=desc" base="public"}'>({$this->lang->words['online_link']})</a> </if>
    </p></if>
    
    <if test="activeNames:|:count($stats['NAMES']) && $this->settings['show_active']">
        <br />
        <p>
            <span class='name'>{parse expression="implode( ",</span> <span class='name'>", $stats['NAMES'] )"}</span>                    
        </p>
    </if>
</div>

Edited by Piotr Marian Krzysztof
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.